مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۵)
  مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۵)
  [۱۳۹۵-۱۲-۳۰]
  نام نشریه: مجله حقوقی بین المللی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی پژوهشی
  ادوار چاپ: دو فصلنامه
  مدیر مسئول: دکتر محسن محبی
  سردبیر: دکترعباسعلی کدخدایی
  مدیر اجرایی: آقای حسن قمری

  مشخصات این شماره: شماره ۵۵ | پاییز - زمستان ۱۳۹۵ | سال سی و دوم
  تعداد مقاله های این شماره: ۱۰ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۹ نویسنده
  قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد
  مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۴)
  مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۴)
  [۱۳۹۵-۰۶-۳۱]
  نام نشریه: مجله حقوقی بین المللی
  درجه علمی: علمی - پژوهشی
  صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی پژوهشی
  ادوار چاپ: دو فصلنامه
  مدیر مسئول: دکتر محسن محبی | سردبیر: دکترعباسعلی کدخدایی | مدیر اجرایی: آقای حسن قمری

  مشخصات این شماره: شماره ۵۴ | بهار - تابستان ۱۳۹۵ | سال سی و دوم
  تعداد مقاله های این شماره: ۱۱ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۵ نویسنده
  قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi