مطلب پیش رو مجموعۀ ۱۱۰ ضرب المثل حقوقی است که زمانی بر روی وبلاگ حقوقی «دنیای حقوق» قرار گرفت و با استقبال کم نظیری مواجه شد(برای امتحان می توانید عبارت «۱۱۰ ضرب المثل حقوقی » را در گوگل جستجو کنید).


منبع اصلی این ۱۱۰ ضرب المثل حقوقی کتاب «گلچینی از ضرب المثل های جهان» می باشد که به کوشش دکتر سیف الله اسدی جمع آوری شده است ولی متأسفانه در اکثر سایت ها و وبلاگ هایی که از این ضرب المثل ها استفاده کرده اند از منبع اصلی(کتاب) و منبع فرعی(وبلاگ دنیای حقوق) هیچ نامی برده نشده است؛ خواندن این کتاب به تمام دوستداران فرهنگ های ملل مختلف توصیه می شود.

امید است از خواندن این ضرب المثل های حقوقی لذت ببرید و با دیدگاه ها و فرهنگ های ملت های مختلف در خصوص مسائل حقوقی بیشتر آشنا شوید.

 

۱. قانون سه روز پیرتر از دنیاست(استونی)؛

 

۲. قلم و شوهر بهترین شهودند(پرتغالی)؛

 

۳. قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد(آلمانی)؛

 

۴. حقیقت، دختر زمان است(ایتالیایی)؛

 

۵. قانون غالباً دندان خود را نشان می دهد ولی گاز نمی گیرد(انگلیسی)؛

 

۶. حقیقت سنگین است، لذا عده ای معدود حاضرند آنرا حمل کنند(عبری)؛

 

۷. حقیقت را می توان خم کرد ولی نمی توان آنرا شکست(ایتالیایی)؛

 

۸. حرف حق شمشیری است برنده(فارسی)؛

 

۹. قاضی ای که بی گناهی را محکوم سازد، وجدان خود را محکوم کرده است(سوئدی)؛

 

۱۰. حقیقت غالباً در یک استخر زشت پنهان است(چینی)؛

 

۱۱. قانون چاه بی انتهاست، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است(چینی)؛

 

۱۲. قاضی خوب همسایۀ بد است(آمریکایی)؛

 

۱۳. قانون روی میز است و عدالت زیر میز(استونی)؛

 

۱۴. قانون مانند تار عنکبوت است، سوسک از آن رد می شود ولی مگس گرفتار می گردد(چک)؛

 

۱۵. قانون همه را می لیسد(اسکاتلندی)؛

 

۱۶. حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت می کند(انگلیسی)؛

 

۱۷. حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند(اسپانیائی)؛

 

۱۸. حق شناسی بار سنگینی است(اسکاتلندی)؛

 

۱۹. حق بالاتر از قانون است(روسی)؛

 

۲۰. قانونی که دربارۀ شیر و گاو یکسان حکم کند، قانون نیست(انگلیسی)؛

 

۲۱. حقیقت در ته چاه نهفته است(فرانسوی)؛

 

۲۲. حقیقت گرزی است که فرود می آید و همه را می کشد(فرانسوی)؛

 

۲۳. حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است(آلمانی)؛

 

۲۴. حقیقت، بهتر از طلاست(انگلیسی)؛

 

۲۵. حقیقت، مهر خداست(عبری)؛

 

۲۶. حقیقت نیش می زند و دروغ درمان می کند(ایتالیایی)؛

 

۲۷. حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود می ترساند(آلمانی)؛

 

۲۸. اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس(چینی)؛

 

۲۹. آنکه تهمت می زند هزار بار می کشد ولی قاتل فقط یکبار می فروشد(چینی)؛

 

۳۰. اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود(عبری)؛

 

۳۱. از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و هم نشینش(ایتالیایی)؛

 

۳۲. بی عدالتی بها ندارد(استونی)؛

 

۳۳. بی عدالتی دایۀ پزشک است(آلمانی)؛

 

۳۴. تمام براهین دادگاهی قابل قبولند(ترانسوال)؛

 

۳۵. تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود(فارسی)؛

 

۳۶. اگر در جوانی سوزنی بدزدی، در پیری پول خواهی دزدید(چینی)؛

 

۳۷. اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید، تا پایان عمر به شما خواهد چسبید(انگلیسی)؛

 

۳۸. تمام قوانین عادلانه نیست(اسکاتلندی)؛

 

۳۹. آفتابه دزدها را به دار می آویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم(آلمانی)؛

 

۴۰. اگر می خواهی قاضی خوبی باشی، باید به حرف های همه گوش بدهی(برزیلی)؛

 

۴۱. جهنم و محکمۀ عدالت همیشه باز هستند(آلمانی)؛

 

۴۲. از دو کس حقیقت را مپوشان؛ یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه(فرانسوی)؛

 

۴۳. ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر(فرانسوی)؛

 

۴۴. آنکه می دزدد به دار آویخته نمی شود، بلکه آنکه گرفتار می گردد به دار آویخته می شود(چک)؛

 

۴۵. چو بد کردی مشو ایمن ز آفات          که واجب شد طبیعت را مکافات(فارسی)؛

 

۴۶. حق با زور است(انگلیسی)؛

 

۴۷. هر جا که جامعه باشد، حقوق هم است(لاتینی)؛

 

۴۸. اگر می خواهی بر اسرار مردی واقف شوی، فقط از همسایگانش سوال کن(چینی)؛

 

۴۹. انسان نباید با چکش آهنین در خانۀ قاضی را بزند(آلمانی)؛

 

۵۰. تمام اختلافات از «آری» و «نه» بر می خیزد(فرانسوی)؛

 

۵۱. برای آنکه پیش روی قاضی قرار نگیری، پشت سر قانون راه برو(انگلیسی)؛

 

۵۲. خدا می خواست آدمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت(روسی)؛

 

۵۳. «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد، ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می کند(اتازونی)؛

 

۵۴. عدالت همیشه گرسنه است(بلغارستانی)؛

 

۵۵. دل انسان آهن است و قوانین کشور کوره(چینی)؛

 

۵۶. دزد مرتکب فقط یک جنایت شده و آنکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت(زیرا به دیگران تهمت دزدی می زند)(ارمنی)؛

 

۵۷. شوهر، قانون است برای همسرش(روسی)؛

 

۵۸. دزد به دزد می زند خدا خنده اش می گیرد(فارسی)؛

 

۵۹. دزد بازار را آشفته می خواهد(فارسی)؛

 

۶۰. شمشیر عدالت غلاف ندارد(فرانسوی)؛

 

۶۱. صدای جلنگ جلنگ پول غالباً صدای عدالت را از بین می برد(یوگوسلاوی)؛

 

۶۲. دزد از خانۀ مفلس خجل آید برون(فارسی)؛

 

۶۳. عدالت از آنچه در قانون نوشته شده، معلوم می شود(چینی)؛

 

۶۴. فقط پزشکان می توانند آدم بکشند و از کیفر در امان باشند(اسلواکی)؛

 

۶۵. عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است(بلژیک)؛

 

۶۶. دزد ناشی به کاهدان می زند(فارسی)؛

 

۶۷. دزد راه باش، دزد سفره مباش(فارسی)؛

 

۶۸. عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند(برنئو)؛

 

۶۹. وقتی که رفیق، قاضی شود، باید فاتحۀ قانون را خواند(ایتالیایی)؛

 

۷۰. دزدان بزرگ آفتابه دزد را به دار می آویزند(چک)؛

 

۷۱. عدالت بهتر از عبادت است(عبری)؛

 

۷۲. دادگستری خیلی زیاد، غالباً ستم خیلی زیاد است(فرانسوی)؛

 

۷۳. عدالت کور است و کسی را نمی بیند(انگلیسی)؛

 

۷۴. دزد خوب نگهبان خوب می شود(نگروئی)؛

 

۷۵. روباه نباید موقع محاکمۀ مرغ، قاضی دادگاه باشد(چینی)؛

 

۷۶. ستم بر ستم پیشه عدل است و داد(فارسی)؛

 

۷۷. عرف و عادت قانون ثانوی است(لاتینی)؛

 

۷۸. عرف و عادت قوی تر از قانون است(روسی)؛

 

۷۹. گواه شاهد صادق در آستین باشد(فارسی)؛

 

۸۰. مهربانی بزرگتر از قانون است(چینی)؛

 

۸۱. مراسم و قانون همسایۀ یکدیگرند(مونته نگروئی)؛

 

۸۲. وقتی رشوه از در وارد می شود، عدالت از پنجره فرار می کند(ترکی)؛

 

۸۳. وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است، بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن(اسپانیولی)؛

 

۸۴. وکلا مانند درشکه چی ها نیستند، آنها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند(اتازونی)؛

 

۸۵. وجدان بد در آن واحد تهمت زننده، قاضی، شاهد و به دار زننده است(هلندی)؛

 

۸۶. هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود، به همان نسبت عدۀ تبهکاران رو به افزایش می گذارند(چینی)؛

 

۸۷. هر کس بر بازوی عدالت بایستد، با مغز بر زمین می افتد(چینی)؛

 

۸۸. وقتی که سراغ طبیب می روی، سراغ قاضی هم بروتا وصیت نامه ات را تهیه کند(آلمانی)؛

 

۸۹. وکیل خوب همسایۀ بد است(فرانسوی)؛

 

۹۰. یک جیب پر از حق، احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد(چک)؛

 

۹۱. قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند(آلمانی)؛

 

۹۲. هر کجا قدرت هست، در آنجا قاضی هست(روسی)؛

 

۹۳. هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست(ایتالیایی)؛

 

۹۴. وقتی پول حرف می زند، حقیقت سکوت اختیار می کند(روسی)؛

 

۹۵. وارث وارث من، وارث من است(لاتینی)؛

 

۹۶. وجدان به اندازۀ هزار شاهد خوب و با ارزش است(ایتالیایی)؛

 

۹۷. هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان(لاتویا)؛

 

۹۸. هر کس پول دارد بر حق است(لتوانی)؛

 

۹۹. هیچ قاضی ای نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد(مونته نگروئی)؛

 

۱۰۰. یک دست پر از پول، قوی تر از دو دست پر از حقیقت است(سوئدی)؛

 

۱۰۱. مکندگان خون مردم دو گونه اند: زالوها و مأموران مالیات(فرانسوی)؛

 

۱۰۲. وجدان اگر زخمی شد، دیگر خوب شدنی نیست(چینی)؛

 

۱۰۳. وقتی که متهم قاضی شود، فاتحۀ قانون خوانده شود(چینی)؛

 

۱۰۴. وقتی که قاطر قاضی می میرد، همه به تشعییع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد، هیچ کس به تشعییع جنازه اش نمی رود(تازی)؛

 

۱۰۵. وجدان، یگانه محکمه ایست که در آن به وکیل دادگستری احتیاجی نیست(انگلیسی)؛

 

۱۰۶. هر آنچه حاکم عادل کند همه داد است(فارسی)؛

 

۱۰۷. همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می آید در را به رویش می بندند(سوئدی)؛

 

۱۰۸. ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمی توان خفه اش کرد(لاتینی)؛

 

۱۰۹. دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه(آذربایجانی)؛

 

۱۱۰. قاضی و وکیل دو بال فرشتۀ عدالت هستند(لاتینی).

 

* گردآورنده: علیرضا رنجبر

 

* تمام ضرب المثل های فوق از بخشی از کتاب «گلچینی از ضرب المثل های جهان» وام گرفته شده است.

نام کتاب: گلچینی از ضرب المثل های جهان؛

مولف: دکتر سیف الله اسدی(عضو هیأت علمی دانشکدۀ پزشکی)؛

ناشر: اشجع - مارال.

 

برای دریافت این ضرب المثل ها در قالب فایل پی دی اف اینجـــــــــــــــــــــا کلیک نمایید.
(ابتدا راست کلیک کنید و سپس گزینه Save lin as را انتخاب نمایید).

 

اشتراک گذاری:
verification