مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ همراه با ارجاعات قانونی مواد منشور
  منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ همراه با ارجاعات قانونی مواد منشور
  عنوان: منشور حقوق شهروندی
  سال تصویب: ۱۳۹۵
  مرجع تصویب: ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه های زیرنظر قوه مجریه
  تعداد مواد: ۱۲۰ ماده
  توضیح مکمل: همراه با ارجاعات قانونی مواد منشور
  قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶
  قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶
  عنوان: قانون داوری تجاری بین المللی
  سال تصویب: ۱۳۷۶
  مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
  تعداد مواد: ۳۶ ماده
  توضیح مکمل: ندارد
  قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰
  قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰
  عنوان: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
  سال تصویب: ۱۳۱۰
  مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
  تعداد مواد: ۱۲ ماده
  توضیح مکمل: ندارد
  قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱
  قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱
  عنوان: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
  سال تصویب: ۱۳۸۱
  مرجع تصویب: مجمع تشخیص مصلحت نظام
  تعداد مواد: ۲۵ ماده
  توضیح مکمل: مطابق با ماده ۲۵ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در تاریخ ۱۳۸۱.۰۷.۲۳ به تصویب هیأت وزیران رسید
  آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱
  آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱
  عنوان: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
  سال تصویب: ۱۳۸۱
  مرجع تصویب: هیأت وزیران
  تعداد مواد: ۳۸ ماده
  توضیح مکمل: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۰۶.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱.۰۵.۲۳ وزارت امور  اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۱ - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به تصویب رساند
  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۸
  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۸
  عنوان: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
  سال تصویب: ۱۳۹۸
  مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
  تعداد مواد: ۲۴ ماده
  توضیح مکمل: «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi