فصلنامه مطالعات بین المللی (شماره ۵۱)

تازه های نشریات حقوقی - فصلنامه مطالعات بین المللی (۵۱)

نام نشریه: فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ)
درجه علمی: علمی - ترویجی
صاحب امتیاز: دکتر مهدی ذاکریان
ادوار چاپ: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر مهدی ذاکریان | سردبیر: دکتر محمود منشی پور | مدیر اجرایی: دکتر مجتبی طاهری

مشخصات این شماره: شماره ۵۱ | زمستان ۱۳۹۵ | سال سیزدهم
تعداد مقاله های این شماره: ۷ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۴ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد (فقط چکیده مقاله ها)