به مناسبت فرا رسیدن ایام سالروز تأسیس شورای نگهبان، باشگاه قانون اساسی با همکاری پژوهشکدۀ شورای نگهبان رقابت یادداشت نویسی با موضوع شورای نگهبان پاسدار حقوق ملت را برگزار خواهد کرد.

 

محورها:

  • پاسداری از حقوق ملت در فرآیند انطباق مصوبات با قانون اساسی؛
  • پاسداری از حقوق ملت در فرآیند انطباق مصوبات با موازین اسلامی؛
  • پاسداری از حقوق ملت در فرآیند پاسخ گویی به استعلامات دیوان عدالت اداری؛
  • پاسداری از حقوق ملت در تفسیر قانون اساسی؛
  • پاسداری از حقوق ملت در فرآیند انتخابات.

 

مهلت ارسال آثار:

از ۰۴ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱

 

توجه!

برای ارسال یادداشت فقط از طریق فرم درج شده در اینجــا اقدام نمایید.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری _ ۱۴۰۱فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی _ ۱۴۰۱
verification