مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) ضمن اعلام راه اندازی وبلاگ فارسی تخصصی حقوق داوری و میانجیگری که با هدف ترویج و توسعه و نیز ارتقای ادبیات حقوقی فارسی در زمینه موضوعات و مسائل روز حقوق داوری و میانجیگری اختلافات، آغاز به کار کرده است، از تمام استادان، پژوهشگران، فعالان حوزۀ داوری و دانشجویان حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دعوت می نماید یادداشت ها/ مقاله های کوتاه خود را به منظور انتشار بر روی وبلاگ فارسی مرکز منطقه ای داوری تهران به نشانی الکترونیک  scholar@trac.ir  (با درج عبارت «مقاله وبلاگ» در قسمت (Subject ارسال نمایند.

شایان ذکر است، یادداشت های دریافتی پیش از انتشار، مورد بررسی فوری قرار خواهند گرفت و در صورت کسب استانداردهای مورد نظر با نام و مشخصات نویسنده بر روی وبلاگ فارسی مرکز منتشر خواهند شد.

 

توجه!

برای کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل  scholar@trac.ir  مکاتبه نمایید.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲
verification