مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و پژوهشکدۀ حقوق و قانون ایران، به منظور پاسداشت یاد و نام مرحوم دکتر امیر صادقی نشاط تصمیم به انتشار یک کتاب حاوی مقالات علمی استادان و پژوهشگران کشور در حوزۀ حقوق و فناوری گرفته اند. در راستای تهیۀ این اثر پژوهشی، کمیتۀ علمی تدوین کتاب «حقوق و فناوری» به منظور تدوین جزئیات کتاب و با دقت و توجه به جنبه‌های مختلف موضوع، ضمن تدوین پلان کلی اثر، فهرست موضوعات و فصول آن را نیز تصویب نموده است. علاقمندان می توانند مقاله های خود را در چارچوب محورهای موضوعی کتاب پژوهشی «حقوق و فناوری» برای دبیرخانۀ آن ارسال نمایند.

 

محورهای تعیین شده

 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق مالکیت فکری؛
 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق تجارت الکترونیک؛
 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق مسئولیت مدنی؛
 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق مصرف کننده؛
 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق کیفری؛
 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق تطبیقی؛
 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق بین الملل؛
 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق اسلامی؛
 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق عمومی؛
 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق حل و فصل اختلافات؛
 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق حریم خصوصی (حقوق شخصیت)؛
 • نسبت حقوق و فناوری با توجه به حقوق سرمایه گذاری (تامین مالی).

 

مهلت ارسال مقاله ها

پایان آبان ۱۴۰۲

 

توجه!

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل های مربوطه، به سایت پژوهشکدۀ حقوق و قانون ایران مراجعه نمایید

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای «همایش بین المللی حقوق تطبیقی» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش ملّی «بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر سید محمد هاشمی» _ مرداد ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای مجله پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری _ ۱۴۰۲
verification