مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس مرکز، مجموعه مقالاتی را در حوزۀ داوری تجاری و در قالب یک کتاب منتشر نماید. علاقمندان می توانند، مقاله های خود را در چارچوب «شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات» برای دبیرخانه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارسال نمایند.

 

تقویم فراخوان:

شروع پذیرش مقاله ها: ۰۱ تیر ۱۴۰۱

آخرین مهلت ارسال مقاله ها: ۱۵ تیر ۱۴۰۱

داوری مقاله ها: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

اعلام مقاله های پذیرفته شده: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

 

توجه!

از پذیرش و بررسی مقاله هایی که خارج از چارچوب «شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات» برای دبیرخانه مرکز ارسال شوند، خودداری خواهد شد.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲
verification