مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس مرکز، مجموعه مقالاتی را در حوزۀ داوری تجاری و در قالب یک کتاب منتشر نماید. علاقمندان می توانند، مقاله های خود را در چارچوب «شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات» برای دبیرخانه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارسال نمایند.

 

تقویم فراخوان:

شروع پذیرش مقاله ها: ۰۱ تیر ۱۴۰۱

آخرین مهلت ارسال مقاله ها: ۱۵ تیر ۱۴۰۱

داوری مقاله ها: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

اعلام مقاله های پذیرفته شده: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

 

توجه!

از پذیرش و بررسی مقاله هایی که خارج از چارچوب «شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات» برای دبیرخانه مرکز ارسال شوند، خودداری خواهد شد.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری _ ۱۴۰۱فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی _ ۱۴۰۱
verification