دبیرخانه و کتابخانۀ تخصصی کمیتۀ ملّی حقوق بشردوستانه با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دانشگاه های علامه طباطبایی(ره)، خوارزمی، شیراز، بوعلی سینا، قم، و سازمان سَمت، زیر نظر استادان حقوق بین الملل عضو «کارگروه علمی مشورتی حقوق بین الملل بشردوستانه»، همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» را برگزار می کنند. علاقه مندان می توانند در چارچوب محورها و موضوع های تعیین شده، مقاله های خود را برای دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند.

 

محورها و موضوع های پیشنهادی

 • پیشینه، دامنه، عناصر و جایگاه «حق بر مقاومت» از دیدگاه حقوق بین الملل؛
 • پیوند حق تعیین سرنوشت و حق بر مقاومت در سرزمین های اشغالی فلسطین؛
 • جایگاه، و تعهدهای گروه های مقاومت و آزادی بخش از دیدگاه حقوق بین الملل بشردوستانه؛
 • گروه های مقاومت و نمایندگی مردمان تحت اشغال: رویکردهای سنتی و مدرن به مفهوم شناسایی و تأثیر بر دامنه حقوق و تعهدهای بشردوستانه؛
 • سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل مقاومت و اشغال؛
 • مسئولیت اشتقاقی موجودیت های دولتی و غیردولت در قبال نقض های حقوق بشردوستانه در مخاصمه اسرائیل - غزه؛
 • امکان سنجی تشکیل دادگاه خاص به منظور رسیدگی به نقض های حقوق بشردوستانه در مخاصمه اسرائیل - غزه؛
 • امکان سنجی ارجاع نقض های حقوق بشردوستانه در مخاصمه اسرائیل - غزه به نهادهای موجود حل و فصل اختلاف؛
 • دولت های بی طرف و پیامدهای ناشی از نقض شدید قواعد آمره بشردوستانه در بحران غزه؛
 • تشابه ها و تمایزهای دفاع مشروع و حفظ نظم عمومی در سرزمین های اشغالی از سوی قدرت اشغالگر؛
 • چالش های نظری و عملی دیوان کیفری بین المللی در تعقیب جنایت های ارتکابی در سرزمین های اشغالی فلسطین؛
 • امکان سنجی ورود کمیسیون بین المللی حقیقت یاب ماده ۹۰ پروتکل اول الحاقی به موضوع جنایت های جنگی در فلسطین اشغالی؛
 • رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به محصولات صادراتی مناطق اشغالی فلسطین؛
 • تحولات و چالش های حقوق بین الملل اشغال در پرتو وضعیت فلسطین؛
 • تبیین ارتباط حماس و دولت فلسطین از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛
 • تبیین نوع مخاصمه مسلحانه میان حماس و اسرائیل؛
 • تعهدهای بین المللی قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی و در برابر گروه های مقاومت و جنبش های آزادی بخش؛
 • تعهدهای جامعۀ بین المللی در رابطه با حقوق ساکنان سرزمین های اشغالی و نقض های حقوق بشر و بشردوستانه؛
 • تعهدهای گروه ها یا دولت های ثالث در قبال رفتارهای ناقض حقوق بشر و بشردوستانه؛
 • مفهوم سپر انسانی و چالش های فراروی آن؛
 • حفاظت از غیرنظامیان: زنان، کودکان، کارکنان پزشکی، روزنامه نگاران، ...؛
 • تبیین وضعیت حقوقیِ شهرک نشینان در سرزمین های اشغالی؛
 • مسئولیت کیفری بین المللی در برابر نقض های جدی و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه؛
 • نهادهای بین المللی قضایی و شبه قضایی و مسأله فلسطین؛
 • تعهد و مسئولیت شرکت های چندملیتی در وضعیت اشغال؛
 • کمک های بشردوستانه؛
 • تعهدهای طرف های مخاصمه و نقش سازمان های بین المللی؛
 • چالش ها و مانع های اعمال صلاحیت محاکم ملی ایران در رابطه با جرم های ارتکابی در غزه و راهکارها؛
 • جنایت تجاوز در اثر انضمام سرزمین؛
 • ارتکاب نسل زدایی (ژنوسید) علیه مردم فلسطین؛
 • اشغال طولانی مدت فلسطین: ضرورت بازاندیشی در بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون چهارم ژنو.

 

تقویم همایش

مهلت ارسال مقاله: ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

زمان برگزاری: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

 

توجه!

لطفاً مقاله های خود را به آدرس ایمیل inc_hl@rcs.ir ارسال و برای کسب اطمینان از وصول مقاله با شماره تلفن ۸۸۲۰۱۰۷۲-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

مقاله های برگزیده در مجله حقوقی بین المللی چاپ و منتشر خواهد شد. بنابراین، مقاله های ارسالی باید مطابق با راهنمای نگارش مقاله برای نشریۀ مزبور (راهنمای نگارش مقاله به فارسی و راهنمای نگارش مقاله به انگلیسی) تنظیم گردد.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» _ ۱۴۰۲فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای دومین همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی؛ تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی» _ آبان ۱۴۰۲
verification