مجلۀ حقوقی بین المللی از استادان و پژوهشگران حقوق بین الملل دعوت به عمل می آورد تا مقاله های انگلیسی خود را برای انتشار در این فصلنامه ارسال نمایند.

لازم به ذکر است، مجلۀ حقوقی بین المللی به بررسی و ارائۀ یافته های جدید علمی در حوزۀ موضوعات حقوقی بین المللی می پردازد. این مجله از سال ۱۳۶۳ به نشر تحقیقات و پژوهش های مرتبط با موضوعات حقوق بین الملل به زبان فارسی پرداخته است. این مجله از پاییز ۱۴۰۱ به صورت فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

 

توجه!

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مجلۀ حقوقی بین المللی مراجعه و یا با دفتر فصلنامه به شماره تلفن ۸۸۸۲۵۰۷۱ – ۰۲۱ داخلی ۱۶۱ تماس حاصل بفرمایید.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲
verification