مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در مسیر توسعۀ دانش حقوق بین الملل و با هدف تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در پروندۀ «بعضی اموال ایران»، همایش ملّی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» را با محورها و موضوعات ذیل برگزار می نماید. علاقمندان می توانند چکیدۀ مقاله های خود را جهت ارزیابی اولیه برای شرکت در این همایش برای دبیرخانۀ آن ارسال نمایند.

 

محورهای همایش

  • بانک مرکزی: شرکت مستقل یا رکن حاکمیتی؛
  • معیار عمل حاکمیتی: از رأی صلاحیتی تا رأی ماهوی دیوان؛
  • تأثیر احتمالی رأی ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ دیوان بین المللی دادگستری بر دعوی نقض عهدنامۀ ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی و دیگر دعاوی بین المللی؛
  • سرگذشت شور قضات و رسیدگی پرونده در دیوان بین المللی دادگستری: بررسی نظرات انفرادی قضات (تأثیر دکترین بر رأی ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ دیوان بین المللی دادگستری)؛
  • حمایت از اموال دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری: نقد دستاورد رأی ۱۰ فروردین ۱۴۰۲؛
  • مصونیت بانک مرکزی: رأی ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، عرف و معاهده؛
  • رابطۀ حقوق داخلی با حقوق بین الملل در رأی دیوان؛
  • بررسی مواضع بانک مرکزی در پرونده های مطروح در محاکم کشورهای دیگردر پرتو نظر دیوان بین المللی دادگستری (آثار رأی ۱۰ فروردین بر مواضع حقوقی بانک مرکزی در محاکم دیگر کشورها)؛
  • تأثیر رأی دیوان بر قواعد موجود یا در حال شکل گیری حقوق بین الملل.

 

تقویم همایش

مهلت ارسال چکیدۀ مقاله: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

مهلت ارسال مقاله: ۲۰ تیر ۱۴۰۲

زمان برگزاری همایش: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

 

دبیرخانه

نشانی ایمیل ارسال آثار:   cila.event@iripo.ir

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید عباس موسوی (فرصت شمالی)، شمارۀ ۸۰،  مدیریت علمی و پژوهشی، «دبیرخانۀ همایش»

 

توجه!

آثار برگزیده علاوه بر ارائه در روز همایش، در ویژه نامۀ «مجله حقوقی بین المللی» نیز چاپ خواهند شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵ - ۸۸۸۲۵۰۷۱ (داخلی ۱۵۹) تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی برای همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» _ اسفند ۱۴۰۲فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲
verification