فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) به مناسبت  روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه،  همایش بین المللی «گفت و گو برای صلح، امنیت و حقوق بشر» را به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ برگزار می کنند.

 

 

محورهای همایش:

 

- گفت و گوی تمدن ها و صلح

- حقوق بشر در بستر گفت و گوهای میان فرهنگی

- گفت و گوی تمدن ها و امنیت بین المللی

- گفت و گو برای اصلاحات سازمان ملل متحد

- بحران های جهانی و چالش های گفت و گو و هم اندیشی

- گفت و گوی بین ادیان(یهود، مسیحیت و اسلام)

 

 

شرایط و چگونگی ارایه مقاله:

 

۱. عنوان و چکیده مقاله در برگیرنده هدف، روش، نتایج و دستاوردهای پژوهش تا ۲۰ بهمن به info@isjq.net فرستاده و پس از دریافت پاسخ مثبت، اصل مقاله تا ۳۰ اسفند ارسال شود.

 

۲. متن مقاله می تواند به زبان های پارسی، انگلیسی یا فرانسه باشد.

 

۳. موضوع، چکیده و اصل مقاله نباید در هیچ منبع دیگری چاپ و یا ارایه شده باشد.

 

۴. در صورت هرگونه حمایت مالی، نام سازمان یا موسسه و شماره پروژه یا طرح در پایان چکیده ذکر گردد. بدیهی است ارایه و چاپ چنین مقالاتی منوط به ارایه رضایت نامه از سازمان یا موسسه مربوطه به فصلنامه مطالعات بین المللی است.

 

 

 

* برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام در این همایش بین المللی، اینجــــــــــا کلیک نمایید.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲
verification