انجمن ایرانی روابط بین الملل با همکاری و مشارکت نهادهای دولتی، دانشگاهی و انجمن های علمی، هشتمین همایش سالانه خود را با عنوان «بررسی آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی برجام در فضای پساتحریم» برگزار می کند.

 

محورها و موضوعات:

ـ برجام، دیپلماسی و روابط دیپلماتیک

ـ برجام و صلح و مفاهمه

ـ برجام و سیاست داخلی

ـ برجام و سیاست خارجی

ـ برجام، سیاست و امنیت بین الملل

ـ برجام و اقتصاد سیاسی بین الملل

ـ برجام، سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل

ـ برجام و آثار و پیامدهای حقوقی

ـ برجام و پیامدهای ژئوپلیتیک

ـ برجام و جایگاه ایران در منطقه و جهان

ـ برجام و تأثیر آن بر همکاری های منطقه ای

ـ برجام؛ الزامات و بایسته ها

 

زمان و مکان برگزاری:

 شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

 

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال چکیده مقاله: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴

زمان اعلام وصول و نتیجه: یک هفته پس از ارسال

مهلت ارسال نسخه کامل مقاله: ۳۰ بهمن ماه

زمان اعلام مقالات منتخب: ۰۸ اسفند ماه

 

پست الکترونیک برای ارسال آثار: 

iisa.8thconference@gmail.com

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی برای همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» _ اسفند ۱۴۰۲فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲
verification