از کلیۀ اساتید، محققان و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد که مقالات خود را جهت انتشار به آدرس نشریه ارسال نمایند.
 
 
* شرایط پذیرش مقالات:

1. رعایت حقوق پدید آورندگان آثار علمی یکی از اصول اساسی نشریه بوده و انتظار دارد که در ارسال آثار به این مهم نیز توجه گردد؛

2. نام، نشانی دقیق و شمارۀ تماس نویسنده بایستی به همراه مقاله به نشانی نشریه ارسال شود؛

3. مقالات ارسالی نبایستی قبلاً به چاپ رسیده یا جهت چاپ پذیرش شده باشند؛

4. امکان تخلیص ، اصلاح و ویرایش مقالات توسط نشریه وجود دارد؛

 
* راهنمای تنظیم مقالات:

1. مقالات بصورت تایپ شده یا دست نویس و حداکثر در 25 صفحه باشد؛

2. چکیدۀ فارسی و انگلیسی و کلید واژه به همراه مقاله بایستی ارسال شود؛

3. معادل لاتین اسامی و اصطلاحات خارجی در پایین هر صفحه درج شود؛

4. ذکر منابع مورد استفاده؛

5. فهرست منابع در انتهای مقاله آورده شود؛

6. برای ارجاع به کتاب، اطلاعات زیر در ارجاع اول ذکر شود:

نام و نام خانوادگی نویسنده - نام کتاب - شمارۀ جلد - نام مترجم(در صورت ترجمه بودن) محل چاپ - نام ناشر - نوبت چاپ - شمارۀ صفحه؛

7.  برای ارجاع به مقاله، در ارجاع اول اطلاعات زیر ذکر شود:

نام و نام خانوادگی نویسنده - عنوان مقاله - نام مترجم(در صورت ترجمه بودن) - نام مجله - تاریخ چاپ - شمارۀ مجله - شمارۀ صفحه؛

در صورت تکرار منبع در منابع فارسی، نام و نام خانوادگی نویسنده، کلمۀ پیشین، شمارۀ جلد(در صورت تغییر) و شمارۀ صفحه نوشته شود؛ و در منابع لاتین، به تناسب از پیشین(Op.cit) و همان(Ibid) استفاده شود.

 

* آدرس نشریه:
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، خیابان سربداران، پلاک 33، طبقۀ چهارم، واحد 9.
 

تلفن: 88937790-021
 
فکس: 88937791-021
 
وب سایت:
 
پست الکترونیکی:
 
مدیر مسئول نشریۀ حقوق بانکی
علیرضا مسعودی     
اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲