دوفصلنامۀ پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری ایران، متعلق به انجمن علمی حقوق مالکیت فکری، در دور جدید فعالیت خود، آمادۀ دریافت مقالات علمی با موضوعات مختلف در حوزۀ حقوق مالکیت فکری از سوی عموم استادان و پژوهشگران حقوقی است.

استادان و پژوهشگران ارجمند می توانند مقالات علمی و پژوهشی خود در زمینۀ حقوق مالکیت فکری را از طریق بخش ارسال مقاله در سایت مجلۀ پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری ارسال نمایند.

 

توجه!

برای مطالعۀ شیوه نامۀ مجلۀ پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری اینجا کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی برای همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» _ اسفند ۱۴۰۲فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲
verification