دوفصلنامۀ پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری ایران، متعلق به انجمن علمی حقوق مالکیت فکری، در دور جدید فعالیت خود، آمادۀ دریافت مقالات علمی با موضوعات مختلف در حوزۀ حقوق مالکیت فکری از سوی عموم استادان و پژوهشگران حقوقی است.

استادان و پژوهشگران ارجمند می توانند مقالات علمی و پژوهشی خود در زمینۀ حقوق مالکیت فکری را از طریق بخش ارسال مقاله در سایت مجلۀ پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری ارسال نمایند.

 

توجه!

برای مطالعۀ شیوه نامۀ مجلۀ پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری اینجا کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله در حوزۀ «حقوق و فناوری» – آبان ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای «همایش بین المللی حقوق تطبیقی» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش ملّی «بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر سید محمد هاشمی» _ مرداد ۱۴۰۲
verification