مجلۀ ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی​ به همت گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران در زمستان ۱۴۰۰، راه اندازی شد. این نشریه به صورت دوفصلنامه، با دسترسی آزاد، و به زبان انگلیسی به چاپ می رسد. هیئت تحریریه و هیئت مشاور مجله متشکل از استادان برجسته از ایران و کشورهای دیگر است.

 

محورهای اصلی مجله عبارتند از:

 • حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه؛
 • حقوق بین الملل حقوق بشر؛
 • حقوق بین الملل بشردوستانه؛
 • حقوق بین الملل کیفری؛
 • حقوق بین الملل اقتصادی؛
 • حقوق بین الملل هوایی و فضایی؛
 • حقوق بین الملل دریاها؛
 • حقوق بین الملل معاهدات؛
 • حقوق سازمان های بین المللی؛
 • حقوق بین الملل کار؛
 • حقوق بین الملل مالکیت فکری؛
 • حقوق بین الملل محیط زیست؛
 • حقوق بین الملل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛
 • حقوق مسئولیت بین المللی؛
 • اسلام و حقوق بین الملل؛
 • حقوق تجارت بین الملل؛
 • حقوق بین الملل خصوصی؛
 • ایران و حقوق بین الملل؛ و
 • حقوق تطبیقی.

 

توجه!

استادان، پژوهشگران و دانشجویان مشتاق به نگارش مقاله به زبان انگلیسی می توانند در چارچوب مقررات و آیین نامه های مجله، مقاله های خود را برای ارزیابی و انتشار در اولین شمارۀ نشریه که در بهار-تابستان ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد (و همچنین شماره های بعدی) در اختیار مجله قرار دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ارسال مقاله به سایت مجلۀ ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی مراجعه نمایید.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی برای همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» _ اسفند ۱۴۰۲فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲
verification