تالار گفتگوی تخصصی سیاسی و حقوقی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، سمپوزیوم برخط «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» را برگزار می نماید.

***

حقوق بین الملل از دهه ها پیش با موضوعات و مسائل ورزش جهانی مرتبط بوده و موضوعات ورزشی از منظر مباحث مختلف حقوق بین الملل، از جمله حقوق بشر، مسئولیت بین المللی دولت ها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و ...، مورد توجه حقوقدانان بین المللی بوده است و این امر به طور فزاینده ای نیز در حال گسترش است. سازمان ملل متحد و ارکان مختلف آن نیز همواره توجه ویژه ای به مسئلۀ ورزش معطوف داشته و اقدامات و فعالیت های مهم و گسترده ای در این زمینه انجام داده اند. تصویب اسناد بین المللی خاص در حوزۀ ورزش مانند «منشور تربیت بدنی و ورزش» که به همت یونسکو در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسید، «کنوانسیون بین المللی مبارزه با آپارتاید در ورزش (۱۹۸۵)» و «کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش (۲۰۰۵)» و نیز توجه به امر ورزش در سایر اسناد بین المللی از جمله «حقوق افراد دارای معلولیت (۲۰۰۶)» نمونه هایی از تلاش های سازمان ملل متحد در این حوزه به شمار می رود. هم چنین، ورزش به عنوان یکی از عوامل اصلی تحقق اهداف توسعۀ پایدار همواره مورد توجه دولت ها و سازمان های بین المللی بوده و دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد (UNOCT) ارتقای فعالیت های ورزشی را یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش افراطی گری و مبارزه با تروریسم عنوان کرده است.

از دیگر سو، مسابقات المپیک به عنوان کهن ترین، گسترده ترین و محبوب ترین مسابقات ورزشی در جهان از جایگاه ویژه ای در میان ملل مختلفِ دنیا برخوردار است و ابعاد مختلف این مسابقات همواره مورد توجه عموم افراد جامعه و متخصصین حوزه های مختلف بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامۀ شمارۀ ۴۸/۱۱ خود در ۱۹۹۳ فرهنگ سه هزار سالۀ «صلح المپیکی» (Olympic Truce) در یونان باستان را مجدداً احیا کرد و از تمامی اعضای ملل متحد خواست تا ضمن توقف هرگونه جنگ و درگیری، از این بازی های کهن به عنوان فرصتی برای ارتقای صلح، هم بستگی و همکاری های بین المللی استفاده نمایند. از آن تاریخ تا به امروز، مجمع عمومی پیش از آغاز هر دوره از مسابقات المپیک، ضمن صدور قطعنامه ای تلاش می نماید دولت های عضو را در مسیر صلح و همکاری های بین المللی ترغیب و تشویق کند و با خشونت و افراطی گری مقابله نماید. قطعنامۀ ۷۴/۱۶ مجمع عمومی در دسامبر ۲۰۱۹، با عنوان «ساختن جهانی بهتر و صلح آمیز از طریق ورزش و آرمان المپیک» نیز در همین راستا، المپیک ۲۰۲۰ توکیو را فرصتی دیگر در راستای تحقق اهداف یادشده دانسته است.

منشور المپیک در اصل چهارم خود ورزش را به عنوان یک حق بشری معرفی نموده و برخورداری برابر و بدون تبعیض از آن را از جمله حقوق تمامی افراد بشر قلمداد کرده است. از منظر حقوقی نیز ورزش ملی و بین المللی حائز مسائل و موضوعات متنوعی است که با عرصه های مختلف دانشِ حقوق ارتباط پیدا می کند. به ویژه، حقوقدانان ورزشی همواره در زمینۀ مباحث حقوقی مرتبط با مسابقات المپیک سخن رانده و قلم فرسوده اند که به شکل گیری ادبیات حقوقی ارزشمندی در این زمینه منجر شده است. در نهایت، همه گیری کرونا و تعویق یک سالۀ مسابقات المپیک توکیو ۲۰۲۰، خود مباحث حقوقی متعددی را به دنبال داشته و جامعۀ حقوقدانان در سراسر جهان از ابعاد گوناگون به تحلیل و بررسی این موضوعات پرداخته اند.

***

تالار گفتگوی تخصصی سیاسی و حقوقی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد بر آن است تا به مناسبت برگزاری المپیک توکیو ۲۰۲۰، نسبت به برگزاری سمپوزیوم آنلاین با موضوع «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» اقدام نماید تا با همکاری و همراهی استادان، دانشجویان و پژوهشگران کشور در راستای غنای ادبیات حقوقی فارسی زبان در این زمینه گام بردارد. بدین منظور، از کلیۀ استادان، دانشجویان و پژوهشگران محترم دعوت می شود ضمن ارسال مقالات خود، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد را در برگزاری هرچه پربارتر این سمپوزیوم یاری نمایند.

 

محورهای اصلی سمپوزیوم «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو»:

۱. حقوق ورزشی و محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا در مسابقات ورزشی بین المللی با تأکید بر مسابقات المپیک؛

۲. حقوق بشر و وضع مقررات در مسابقات ورزشی بین المللی؛

۳. تعویق مسابقات المپیک، حقوق و مسئولیت های کمیتۀ بین المللی المپیک و دولت میزبان؛

۴. سازمان های مردم نهاد و مسابقات ورزشی بین المللی؛

۵. حقوق پناهندگان و مسابقات ورزشی بین المللی با تأکید بر مسابقات المپیک؛

۶. تبعیض جنسیتی و مسابقات ورزشی بین المللی؛

۷. حق آزادی بیان و عقیده و مسابقات ورزشی بین المللی با تأکید بر مسابقات المپیک؛

۸. دیوان داوری ورزش و مسائل مربوط به مسابقات ورزشی بین المللی با تأکید بر مسابقات المپیک؛

۹. حقوق مالکیت فکری، حق پخش رسانه ای و مسابقات ورزشی بین المللی با تأکید بر مسابقات المپیک؛

۱۰. مداخلات دولت ها در مسابقات ورزشی بین المللی با تأکید بر مسابقات المپیک؛

۱۱. فناوری های نوین و مسابقات ورزشی بین المللی؛

۱۲. دوپینگ و مسابقات ورزشی بین المللی با تأکید بر مسابقات المپیک؛

۱۳. تحریم مسابقات ورزشی بین المللی با تأکید بر مسابقات المپیک؛

۱۴. توریسم و مسابقات ورزشی بین المللی با تأکید بر مسابقات المپیک؛

۱۵. ورزش و صلح جهانی با تاکید بر مسابقات المپیک؛

۱۶. سازمان های بین المللی ورزشی و مسابقات ورزشی بین المللی با تأکید بر مسابقات المپیک؛

۱۷. معلولان و مسابقات ورزشی بین المللی با تأکید بر مسابقات پارا المپیک؛

۱۸. مبارزه با تروریسم در جریان مسابقات ورزشی بین المللی ازجمله المپیک؛

۱۹. حقوق فراملی ورزش و کمیتۀ بین المللی المپیک؛

۲۰. تعهدات دولت ها در تأمین حق بر ورزش.

 

زمان های مهم:

مهلت ارسال مقالات: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری سمپوزیوم: مهرماه ۱۴۰۰

 

توجه!

لازم است مقالات ارسالی مطابق با شیوه نامۀ نگارش مقالات تالار گفتگوی تخصصی سیاسی و حقوقی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تنظیم و حداکثر تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به نشانی ایمیل iauns.ir.2011@gmail.com  ارسال گردد. مقالات ارسالی، داوری گردیده و مقالات منتخب در قالب مجموعه مقالات سمپوزیوم (برخط) توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد منتشر خواهد شد.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی برای همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» _ اسفند ۱۴۰۲فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲
verification