دانشگاه اصفهان با همکاری بنیاد ملی بازی های رایانه ای اولین کنفرانس «بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها» را برگزار می کند. پژوهشگران علاقمند می توانند مقالات خود را در چارچوب محورهای همایش که یکی از آنها به «بازی های رایانه ای و ملاحظات حقوقی» اختصاص دارد، برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

 

 

تاریخ های مهم:

ـ مهلت ارسال مقالات: ۱۵ آذر ۱۳۹۴

ـ اعلام نتایج داوری: ۰۱ بهمن ۱۳۹۴

ـ ارسال مقالات نهایی: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

ـ زمان برگزاری: ۲۸، ۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

 

 

مکان برگزاری:

 

دانشگاه اصفهان

 

 

اطلاعات تماس:

آدرس دبیرخانه: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، پردیس فنی مهندسی (ساختمان انصاری) دفتر مجلات پژوهشی

تلفن: ۳۷۹۳۳۱۸۵ ـ ۰۳۱

فاکس: ۳۷۹۳۲۱۷۲ ـ ۰۳۱

وب سایت:  www.cgco2016.ui.ac.ir

ایمیل:  info@cgco2016.ui.ac.ir

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری _ ۱۴۰۱فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی _ ۱۴۰۱
verification