مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران به منظور پاسداشت پنجاه سالگی این مؤسسه، همایش بین المللی حقوق تطبیقی را برگزار می نماید. علاقمندان می توانند چکیدۀ مقاله های خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند.

 

محورهای همایش

 • تاریخ مطالعات حقوق تطبیقی در ایران و جهان؛
 • فلسفۀ مطالعات حقوق تطبیقی؛
 • روش شناسی مطالعات حقوق تطبیقی؛
 • کارکردشناسی و فواید مطالعات حقوق تطبیقی؛
 • حقوق تطبیقی و پیشرفت حقوق ایران؛
 • حقوق تطبیقی و اندیشۀ هماهنگ سازی و نزدیک سازی؛
 • نقش حقوق تطبیقی در توسعۀ مطالعات حقوق خصوصی؛
 • نقش حقوق تطبیقی در توسعۀ مطالعات حقوقی نوین؛
 • نقش مطالعۀ حقوق ایران برای حقوق کشورهای همسایه؛
 • نقش حقوق تطبیقی در توسعۀ مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی؛
 • نقش حقوق تطبیقی در توسعۀ مطالعات حقوق عمومی و اداری؛
 • آوردۀ مطالعات حقوق تطبیقی در حقوق کشورهای همسایه برای حقوق ایران؛
 • نظام های بزرگ حقوقی و نقش مطالعات حقوق تطبیقی در پیشرفت حقوق کشورها.

 

تقویم همایش

مهلت ارسال چکیدۀ مقاله ها: تا پایان شهریور ۱۴۰۲

مهلت ارسال متن کامل مقاله ها: تا پایان مهر ۱۴۰۲

برگزاری همایش: دی ۱۴۰۲

 

توجه!

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال چکیدۀ مقالۀ خود به سایت مؤسسۀ حقوق تطبیقی مراجعه بفرمایید

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی برای همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» _ اسفند ۱۴۰۲فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲
verification