مرکز مطالعات راهبردی ناجا در راستای رسالت بسترسازی تئوریک معماری ناجای آینده و با آفاق تمدنیِ انقلاب اسلامی و تولید ادبیات راهبردی جهت ارتقاء سطح معرفت نظام کارگزاری به ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد مرجعیت علمی و حرکت در مسیر نظام دانایی و تدوین نظریه های انتظامی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی ناجا را به چاپ رسانیده است که پس از چاپ نُه شماره موفق به دریافت اعتبار علمی – پژوهشی از وزارت علوم گردیده است. بر این اساس، این نشریه آمادگی دریافت نتایج پژوهش های شما اندیشمند و صاحب نظر گرامی در راستای اهداف و حوزه های موضوعی فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا به شرح ذیل را دارد:

 

۱. پلیس و مشارکت مردمی؛

۲. پلیس و جرایم سازمان یافته؛

۳. فضای مجازی و امنیت عمومی؛

۴. پلیس و فناوری های نوین؛

۵. فقه و اخلاق انتظامی؛

۶. پلیس و حقوق امنیت ملی؛

۷. پلیس و همکاری های بین المللی؛

۸. پلیس و امنیت پایدار مردمی؛

۹. پلیس و اشراف اطلاعاتی؛

۱۰. ناجا و رسانه؛

۱۱. معماری ناجای آینده؛

۱۲. ناجا و تمدن نوین اسلامی؛

۱۳. نظم و انضباط اجتماعی؛

۱۴. نظریه های امنیتی-انتظامی؛

۱۵. تحولات محیط امنیتی – انتظامی؛

۱۶. فلسفۀ نظم؛

۱۷. پلیس هوشمند؛

۱۸. پلیس و امنیت اقتصادی؛

۱۹. ناجا و اقتصاد مقاومتی؛

۲۰. انتظام ملی.

 

  توجه! 

علاقمندان می توانند در چارچوب محورهای تعیین شده، نسبت به ارسال مقاله های خود اقدام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجــا کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای سمپوزیوم برخط «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» _ مرداد ۱۴۰۰فراخوان مقاله – یادداشت برای تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای سال ۱۴۰۰فراخوان مقاله برای سالنامه حقوق بین الملل لاهه _ اردیبهشت ۱۴۰۰
verification