مرکز نوآوری دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مجلۀ تحقیقات حقوقی از کلیۀ استادان، دانشجویان، پژوهشگران و حقوق دانان دعوت می نماید تا با مشارکت در این فراخوان، مقاله های خود در حوزۀ میان رشته ایِ «حقوق و فناوری» را جهت داوری و انتشار در ویژه نامۀ اختصاصی «حقوق و فناوری» مجلۀ تحقیقات حقوقی، طبق شیوه نامۀ نگارش مقاله در سامانۀ این مجله بارگذاری نمایند.

مستدعی است نگارندگان محترم هنگام بارگذاری مقاله های خود در سامانه، عبارت «جهت داوری و نشر در ویژه نامه حقوق و فناوری» را قید نمایند.

 

توجه!

  • مهلت ارسال مقاله ها تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ است.
  • برای ورود به سامانۀ مجلۀ تحقیقات حقوقی اینجـــا کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله در حوزۀ «حقوق و فناوری» – آبان ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای «همایش بین المللی حقوق تطبیقی» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش ملّی «بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر سید محمد هاشمی» _ مرداد ۱۴۰۲
verification