۱. دانشگاه ها، سازمان ها، نهادها و تمامی اشخاص حقیقی که زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت دارند و یا به نحوی مجوز انجام فعالیت های خود را از سازمان های ذی صلاح دریافت کرده اند، می توانند اطلاعات مربوط به فراخوان مقاله یا رویدادهای خود را جهت درج در دیداد، برای روابط عمومی ارسال نمایند.

۲. ارسال مطالب باید از طریق رایانامه (ایمیل) سازمانی صورت پذیرد؛ نهادها می توانند جهت تسهیل و تسریع در برقراری ارتباط با دیداد، یک یا چند نفر رابط معرفی نمایند تا نسبت به ارسال مطالب از طریق رایانامه (ایمیل) غیر سازمانی (شخصی) اقدام نمایند. معرفی ایشان باید از طریق رایانامه (ایمیل) سازمانی صورت گیرد.

۳. مخاطبین حق دارند تا اطلاعات را به صورت کامل ملاحظه نمایند؛ از این رو، مطالب باید با جزئیات و کاملاً شفاف و بدون ابهام برای دیداد ارسال شود. نهاد برگزار کننده، زمان و مکان برگزاری، نام سخنرانان و مدرسین، اطلاعات تماس با دبیرخانه، میزان شهریه و سایر موارد مهم باید در خبر ارسالی مشخص شوند.

۴. اطلاعات رویدادها باید دو روز پیش از برگزاری و فراخوان چکیده مقاله باید بیست روز پیش از اتمام مهلت برای دیداد ارسال شود.

۵. مطالب ارسالی باید در قالب فایل ورد برای دیداد ارسال شود. لوگوی نهاد اصلی برگزار کننده و پوستر (در صورتی که طراحی شده است)، نیز باید ارسال شود.

۶. نهادهایی که برای برگزاری همایش های خود مبلغی دریافت می نمایند، ابتدا باید لوگوی دیداد را در زمرۀ حامیان همایش قرار دهند و سپس در چارچوب سیاست ها و قوانین دیداد، مطالب خود را جهت اطلاع رسانی ارسال نمایند.

 

اشتراک گذاری: