به روز رسانی

این نشست به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لغو و به زمان دیگری موکول گردید

 


دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، به مناسبت هفتاد سالگی تصویب کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و امضای آنها توسط ایران، کارگاه آموزشی «ایران و حقوق بین الملل بشردوستانه؛ وضعیت موجود، وضعیت مطلوب» را برگزار می کنند.

 

  محورهای کارگاه:

  • مفهوم «اجرا» و «ضمانت اجرای» حقوق بین الملل بشردوستانه؛
  • جایگاه، و اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه در نظام قضایی ایران؛
  • آموزش حقوق بین الملل بشردوستانه در ایران؛
  • جایگاه، و اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه در میان نیروهای نظامی ایران؛
  •  نگاهی به برخی چالش های عملی اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه در ایران؛
  •  کمیته بین المللی صلیب سرخ و حقوق بشردوستانه در ایران؛
  •  نقش کنشگران جامعه مدنی در ترویج و آموزش حقوق بشردوستانه و تقویت گفتمان مبارزه با بی کیفری.

 

  زمان:

دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

از ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

 

  مکان:

تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمال زاده، شماره ۴۲، مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

 

  ثبت نام:

برای ثبت نام، مشخصات خود (نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، دانشگاه و کد ملی) را به آدرس  inc_hl@rcs.ir  ایمیل نمایید.

 

  توجه!

با توجه به محدود بودن ظرفیت، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.

 

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification