سازمان پزشکی قانونی کشور با کسب موافقت از ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت ا... لاریجانی، با هدف «افزایش تعامل پزشکان قانونی و قضات در راستای خدمت رسانی بهتر و سریعتر» ، «چهارمین همایش سراسری طب و قضا» را در تاریخ ۸ الی ۹ آبان ماه سال جاری در شهر شیراز برگزار می نماید. اجرای موفق سه دوره از این همایش، ضمن کمک به ارتقای تعامل پزشکی قانونی و سیستم قضایی، به آسیب شناسی فرآیند دادرسی و رسیدگی به پرونده های پزشکی قانونی نیز کمک شایانی نموده که نتایج آن در پاسخگویی علمی، دقیق و سریع به مراجعین، تبلور یافته است.

.

.

.

با توجه به پیشنهادات همکاران قضایی و پزشکی قانونی، محورهای همایش چهارم بر موضوعات اصلی و زیر موضوعات ذیل تمرکز یافته است:

 

الف) مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی در خطاهای پزشکی

 

مفاهیم و مصادیق خطاهای پزشکی

 

مسئولیت دانشجویان در خطاهای پزشکی

 

مسئولیت ناشی از دستورات شفاهی پزشک

 

مسئولیت بیمار و بستگان در خطاهای پزشکی

 

مسئولیت کادر درمان در موارد تعدد اسباب

 

مسئولیت مؤسسات و مراکز تشخیصی و درمانی

 

مسئولیت پزشک به عنوان سرپرست تیم درمان

 

بررسی تطبیق مسئولیت کادر تشخیصی و درمانی

 

عوامل مؤثر در طرح شکایت بیماران از پزشکان و سایر حرف پزشکی و راه های کاهش آن

 

مسئولیت کادر تشخیصی و درمانی(پزشک مشاور، متخصصین پاراکلینیک، پرستار و ماما و...)

 

.

.

.

ب) چالش های موجود در فرایند رسیدگی به دعاوی پزشکی

 

اعاده حیثیت و جبران خسارت در شکایات بی مورد علیه کادر درمان

 

بررسی آرای صادره از مراجع رسیدگی کننده به دعاوی پزشکی

 

راهکارهای نیل به وحدت رویه در رسیدگی به دعاوی پزشکی

 

تعدد مراجع کارشناسی و رسیدگی کننده به دعاوی پزشکی

 

جایگاه شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی پزشکی

 

مرور زمان و چالش های موجود در بیمه مسئولیت پزشکی

 

جایگاه کارشناسی در رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی

 

مرور زمان در دعاوی پزشکی

 

منشور حقوق حرف پزشکی

 

.

.

.

ج) مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی مرتبط با تجهیزات و ملزومات پزشکی، بیمارستانی و خدمات پاراکلینیکی

 

مسئولیت سیستم بهداشتی و درمانی در جبران خسارت ناشی از عدم تأمین تجهیزات تشخیصی و درمانی

 

مسئولیت کادر تشخیصی و درمانی و جبران خسارات ناشی از به کارگیری نادرست

 

.

.

.

بررسی جنبه های فقهی، حقوقی و پزشکی محور های فوق و چالش های پیش روی پزشکان قانونی و قضات در پاسخگویی به پرونده های ارجاعی و مردم، ضرورت پرداختن به محورهای فوق را ایجاب می نمود و بدین لحاظ با دعوت از کارشناسان حوزه های مرتبط کمیته های علمی ستادی فعالیت جدی خود را آغاز نموده است.

 

.

.

.

مهلت ارسال چکیده مقالات:

 

۳۱ تیر ماه ۱۳۹۲

 

.

.

.

* برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این همایش اینجـــــــــــــــــــــــــا کلیک نمایید.

 

 

 

 

اشتراک گذاری:
نشست علمی «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در دعاوی مالکیت فکری» _ خرداد ۱۴۰۳همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification