مؤسسۀ مطالعات حقوق انرژی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» را برگزار می نماید.

 

سخنران:

علی زرقانی

وکیل دادگستری و مدرس دوره های حقوقی کاربردی

 

زمان:

سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱

از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰

 

مکان:

اتاق مجازی جلسات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

توجه!

برای شرکت در جلسۀ مجازی در زمان اعلام شده بر روی این پیــوند کلیک نمایید و با گزینۀ مهمان و نام خودتان وارد شوید. برای عملکرد بهتر توصیه می شود پیش از ورود به جلسه نرم افزار ادوبی کانکت (Adobe Connect) را نصب نمایید.  

 

 

اشتراک گذاری:
جشنواره ملی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی _ بهمن ۱۴۰۱نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» _ آذر ۱۴۰۱همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» _ آذر ۱۴۰۱
verification