کارگروه فلسفه، دین و اخلاق زیستی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، نشست علمی «آزادی بیان؛ حقی مطلق یا مقید؟!» را برگزار می نماید.

 

سخنرانان

دکتر محمد جلالی

عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

آقای دکتر جواد حیدری

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 

دبیر علمی نشست

دکتر سعیده مزینانیان

مدیر کارگروه فلسفه، دین و اخلاق زیستی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

 

زمان

دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲

از ۱۹:۰۰

 

مکان

اتاق مجازی نشست ها و کنفرانس های دانشگاه شهید بهشتی

 

توجه!

برای شرکت در جلسه در زمان مقرر اینجا کلیک کنید و وارد اتاق مربوط شوید

 

 

اشتراک گذاری:
نشست علمی «داوری برخط (آنلاین): فرصت ها و چالش ها» _ اسفند ۱۴۰۲همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اسفند ۱۴۰۲نشست تخصصی «انتساب مسئولیت به دولت ها در نظام داوری ایکسید و دیوان بین المللی دادگستری» _ بهمن ۱۴۰۲
verification