دبیرخانه و کتابخانه تخصصی کمیته ملی حقوق بشردوستانه و پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سَمت)، نشست تخصصی «نظام ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نقش شورای امنیت در حفظ و توسعه حقوق بشردوستانه» را برگزار می کنند.

 

سخنران:

مهران طرحی

پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه بهشتی

 

دبیر نشست:

دکتر رضوان باقرزاده

هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

 

زمان:

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰

از ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰

 

مکان:

این نشست در ادوبی کانکت برگزار می شود

 

توجه!

برای شرکت در نشست در زمان تعیین شده اینجـــا (ادوبی کانکت) کلیک کنید

از استادان و پژوهشگران ارجمندی که مایل به حضور در نشست های آینده هستند تقاضا می شود موضوع ارائۀ خود را به دبیرخانه و کتابخانه تخصصی کمیته ملی حقوق بشردوستانه به شماره تلفن ۸۸۲۰۱۰۷۱ اعلام فرمایند

 

نشست های آینده

 

چهار شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰

توسعه و تفسیر حقوق بشردوستانه در ۷۶ سال اشتغال قضایی دیوان بین المللی دادگستری

دکتر وحید بذار

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

 

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰

نقش دبیرکل ملل متحد در اجرای حقوق بشردوستانه

امین رئوفی

دانش آموختۀ حقوق بین الملل دانشگاه قم

 

سه شنبه ۰۲ آذر ۱۴۰۰

نقش کمیسیون حقوق بین الملل در توسعه و تدوین حقوق بشردوستانه با تأکید بر طرح مسؤولیت بین المللی دولت ها

دکتر امیر مقامی

عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

علیرضا گودرزی

پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه بهشتی

 

سه شنبه ۰۹ آذرماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه

کتایون اشرفی

پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification