انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی «مقررات زدایی در ایران» را برگزار می کنند.

 

سخنرانان

دکتر محمود باقری

عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دکتر محمد جلالی

عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

آقای مهدی مهدی زاده

معاون تنقیح، تدوین و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 

دبیر نشست

خانم انوشه لبافیان طوسی

عضو پیوستۀ انجمن حقوق شناسی

 

زمان

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲

از ۱۸:۰۰

 

مکان

تهران، خیابان کریمخان (یا خیابان انقلاب)، خیابان نجات الهی (ویلا)، پارک ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ

 

توجه!

ورود برای عموم آزاد و رایگان است

 

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification