انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی «مقررات زدایی در ایران» را برگزار می کنند.

 

سخنرانان

دکتر محمود باقری

عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دکتر محمد جلالی

عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

آقای مهدی مهدی زاده

معاون تنقیح، تدوین و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 

دبیر نشست

خانم انوشه لبافیان طوسی

عضو پیوستۀ انجمن حقوق شناسی

 

زمان

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲

از ۱۸:۰۰

 

مکان

تهران، خیابان کریمخان (یا خیابان انقلاب)، خیابان نجات الهی (ویلا)، پارک ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ

 

توجه!

ورود برای عموم آزاد و رایگان است

 

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری» _ آذر ۱۴۰۲نشست تخصصی «حملات سایبری؛ از حقوق بین الملل تا حقوق کیفری» _ آبان ۱۴۰۲نشست تخصصی «تحلیل رویکرد موت کورت های شبیه ساز دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در طرح موضوعات چالشی در حقوق بین الملل» _ آبان ۱۴۰۲
verification