انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ نشست تخصصی «سازمان ملل متحد و ایده جهان علیه خشونت و افراطی گری» را به مناسبت تصویب طرح جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می کند.محورهای نشست:

 
- ملل متحد و پیشگیری از خشونت و افراطی گری: به سوی صلح پایدار

- بنیادهای نظری ایده جهان علیه خشونت و افراطی گری: صلح، گفت و گو و حکومت قانون

- ممنوعیت خشونت و افراطی گری در حقوق بشردوستانه بین المللی

- ظرفیت سنجی نظام بین المللی حقوق بشر در مقابله با خشونت و افراطی گری مذهبی

- اهمیت آموزش در مقابله پایدار با خشونت و افراطی گری

- رابطه فقر و نابرابری های اجتماعی با خشونت و افراطی گری

- نقش ادیان در مقابله خشونت و افراطی گری مذهبی

- بازیگران فرامنطقه ای و افراطی گری مذهبیزمان:

چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۴ تا ۱۸مکان:

خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان شهید یاسمی، سالن همایش های معاونت جمعیت هلال احمر ایران

 

 


* انجمن مقدم استادان، صاحب نظران، پژوهشگران، دانشجویان و کلیه علاقمندان را ارج می نهد.

 

............................................................................................................................................

 

برنامه نشست به شرح زیر می باشد:

 

 

 

سرود جمهوری اسلامی ایران                           ۱۴:۱۰-۱۴

قرائت قرآن کریم

خیر مقدم: دبیرکل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد


 
جلسه اول: رئیس جلسه دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی   ۱۵:۴۵-۱۴:۱۰


 
سخنرانی آیت اله دکتر سید مصطفی محقق داماد


 
محور اول: ملل متحد و پیشگیری از خشونت و افراطی­گری: به سوی صلح پایدار

سخنران: دکتر محسن محبی


 
محور دوم: بنیادهای نظری ایده جهان علیه خشونت و افراطی­گری: صلح، گفت و گو و حکومت قانون

سخنران: دکتر ناصرقربان نیا


 
محور سوم: نقش ادیان در مقابله خشونت و افراطی­گری مذهبی

سخنران: دکتر سعید منصوری


 
محور چهارم: اهمیت آموزش در مقابله پایدار با خشونت و افراطی­گری

سخنران: دکتر رضا اسلامی


 
پرسش و پاسخ

 


تنفس و پذیرایی:                       ۱۶:۰۰-۱۵:۴۵


 
جلسه ویژه: سالیاد شادروان دکتر هوشنگ مقتدر                       ۱۶:۱۵- ۱۶:۰۰

اثر ماندگار: کتاب «تحولات سازمان ملل متحد»

سخنران: دکتر نسرین مصفا


 
 

جلسه دوم: رئیس جلسه سرکار خانم نازنین قائم مقامی     ۱۷:۵۵-۱۶:۱۵


 
محور پنجم: ممنوعیت خشونت و افراطی­گری در حقوق بشردوستانه بین المللی

سخنران: دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی


 
محور ششم: ظرفیت سنجی نظام بین المللی حقوق بشر در مقابله با خشونت و افراطی­گری مذهبی

سخنران: دکتر سیدقاسم زمانی


 
محور هفتم: رابطه فقر و نابرابری های اجتماعی با خشونت و افراطی­گری

سخنران: دکتر ستار عزیزی


 
محور هشتم: بازیگران فرامنطقه ای و افراطی گری

سخنران: خانم ژولینا پلامنا  (Ms Jelena plamenac)


 
پرسش و پاسخ


 
سخن پایانی: رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد                     ۱۸:۰۰-۱۷:۵۵              

 

 

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification