مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، نشست تخصصی «رژیم حاکم بر تعیین قانون قابل اعمال بر صلاحیت دیوان های داوری معاهده محور در حقوق سرمایه گذاری بین المللی» را برگزار می نماید.

 

سخنرانان:

دکتر مجید غمامی

دانشیار و مدیر گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دکتر اریک دبِراباندره

استاد حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی و مدیر مرکز گروسیوس دانشکدۀ حقوق دانشگاه لایدن هلند

 

دکتر رضا افتخار

مشاور حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا

 

زمان:

پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰

 

مکان:

برنامه ادوبی کانکت

 

توجه!

  • برای ورود به جلسه در زمان مقرر اینجــا کلیک کنید و با گزینۀ مهمان و وارد نمودن نام خانوادگی خود وارد جلسه شوید.
  • پیش از ورود به جلسه نرم افزار adobe connect را نصب نمایید.
  • طرح پرسش برای شرکت کنندگانی امکان پذیر است که با نام کامل خود در جلسه حضور یابند.
  • به شرکت کنندگان در این نشست مطابق ضوابط مندرج در سایت مؤسسه گواهی حضور اعطا خواهد شد.

 

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification