مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، نشست تخصصی «رژیم حاکم بر تعیین قانون قابل اعمال بر صلاحیت دیوان های داوری معاهده محور در حقوق سرمایه گذاری بین المللی» را برگزار می نماید.

 

سخنرانان:

دکتر مجید غمامی

دانشیار و مدیر گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دکتر اریک دبِراباندره

استاد حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی و مدیر مرکز گروسیوس دانشکدۀ حقوق دانشگاه لایدن هلند

 

دکتر رضا افتخار

مشاور حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا

 

زمان:

پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰

 

مکان:

برنامه ادوبی کانکت

 

توجه!

  • برای ورود به جلسه در زمان مقرر اینجــا کلیک کنید و با گزینۀ مهمان و وارد نمودن نام خانوادگی خود وارد جلسه شوید.
  • پیش از ورود به جلسه نرم افزار adobe connect را نصب نمایید.
  • طرح پرسش برای شرکت کنندگانی امکان پذیر است که با نام کامل خود در جلسه حضور یابند.
  • به شرکت کنندگان در این نشست مطابق ضوابط مندرج در سایت مؤسسه گواهی حضور اعطا خواهد شد.

 

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» _ شهریور ۱۴۰۱کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» _ تیر ۱۴۰۱نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» _ تیر ۱۴۰۱
verification