انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، موزۀ صلح تهران و دبیرخانه و کتابخانه تخصصی کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، به مناسبت روز بین المللی پیشگیری از سوءاستفاده از محیط زیست در جنگ و مخاصمه مسلحانه، نشست تخصصی «حقوق بین الملل بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست در مخاصمه مسلحانه» را برگزار می کنند.

 

عنوان سخنرانی ها و سخنرانان

مبانی حمایت از محیط زیست در حقوق بشردوستانه

دکتر پوریا عسکری

 

مروری بر آثار زیانبار جنگ های معاصر و جنگ شیمیایی بر محیط زیست

دکتر شهریار خاطری

 

نگاهی به نقش کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

آقای سید محمد دیباجی

 

طرح کمیسیون حقوق بین الملل دربارۀ حمایت از محیط زیست در مخاصمۀ مسلحانه

دکتر سید علی حسینی آزاد

 

حمایت از محیط زیست طبیعی در مخاصمۀ مسلحانه

آقای محسن ابراهیمی

 

زیست بوم زدایی (اکوسید) به مثابه جرم بین المللی

آقای غلامرضا قلی پور

 

تجربۀ زیستۀ یک مستندساز دربارۀ آثار جنگ بر محیط زیست

آقای وحید فرجی

 

کاربرد هوش مصنوعی و حفاظت از محیط زیست در مخاصمۀ مسلحانه

خانم شیرین پیریائی

 

زمان

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲

از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

 

مکان

تهران، درب شمالی پارک شهر، موزۀ صلح تهران

 

توجه!

شرکت در این نشست تخصصی آزاد، ولی منوط به ثبت نام است

برای ثبت نام از طریق سایت موزۀ صلح تهران اقدام نمایید

 

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification