دبیرخانه و کتابخانۀ تخصصی کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه و پژوهشکدۀ تحقیق و توسعه علوم انسانی (سَمت)، نشست تخصصی «اصل های بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه» را برگزار می کنند.

 

عناوین سخنرانی ها و سخنرانان:

ماهیت و کارکردِ اصول کلی در نظام حقوقی: حقوق بین الملل بشردوستانه

دکتر علی اکبر سیاپوش

پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل

 

اصل «تناسب» و «ضرورت نظامی»

دکتر پرستو اسمعیل زاده ملاباشی

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

 

اصل «انسانیت» و «ممنوعیت درد و رنج بیهوده»

مهران طرحی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه بهشتی

 

اصل «تفکیک» و «تدابیر پیشگیرانه»

محمد حسین صیادنژاد

دانش آموخته دیپلماسی و سازمان های بین المللی

 

دبیر نشست:

محسن روزبهان

 

زمان:

چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۰

از ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

 

مکان:

این نشست به طور همزمان در ادوب کانکت و اسکایپ برگزار می شود

 

توجه!

برای شرکت در نشست در زمان تعیین شده اینجــــا (ادوب کانکت) یا اینجــــا (اسکایپ) کلیک کنید

از استادان و پژوهشگران ارجمندی که مایل به حضور در نشست های آینده هستند، خواهشمند است موضوع ارائۀ خود را به دبیرخانه و کتابخانه تخصصی کمیته ملی حقوق بشردوستانه به شماره تلفن ۸۸۲۰۱۰۷۱-۰۲۱ اعلام فرمایند

 

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification