مرکز گروسیوس برای مطالعات حقوقی بین المللی، میزگرد تخصصی «حقوق بین الملل در تکاپو» را برگزار می نماید. در این میزگرد تخصصی، ضمن معرفی و بررسی کتاب مجموعه مقالات در بزرگداشت شادروان پروفسور فرانسوا ریگو با عنوان حقوق بین الملل در تکاپو، در خصوص فعالیت ها و خدمات حقوقی پروفسور ریگو ازجمله در دیوان دعاوی ایران - آمریکا نیز بحث و گفت و گو خواهد شد. (برای مطالعۀ دو مطلب در خصوص کتاب مجموعه مقالات حقوق بین الملل در تکاپو اینجـــا و اینجـــا کلیک کنید)  

 

سخنرانان اصلی:

دکتر محسن محبی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

عضو افتخاری دیوان بین المللی داوری اتاق بین المللی بازرگانی،

عضو دیوان دائمی داوری، و

دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

 

دکتر پیر دارژان

عضو هیئت علمی دانشگاه لوون بلژیک، و

عضو انستیتو حقوق بین الملل

 

دکتر ماری فرانسوا ریگو

عضو هیئت علمی دانشگاه سن لوئیس، و

وکیل مشاور در دادگاه قانون اساسی بلژیک

 

مدیر جلسه:

دکتر آلن پله

عضو هیئت علمی ممتاز دانشگاه نانتر پاریس،

رئیس سابق کمیسیون حقوق بین الملل، و

عضو انستیتو حقوق بین الملل

 

زمان:

چهارشنبه ۰۷ آوریل ۲۰۲۱ (۱۸ فروردین ۱۴۰۰)

از ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰ (به وقت هلند) - ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ (به وقت ایران)

 

توجه!

این میزگرد به زبان انگلیسی و فرانسه برگزار خواهد شد

فرصت ثبت نام در نشست تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ است

برای دریافت و مشاهدۀ برنامۀ میزگرد اینجـــا کلیک کنید

برای ثبت نام در این میزگرد اینجـــا کلیک کنید. لینک شرکت در میزگرد ۴۸ ساعت قبل از برگزاری به ایمیل شما ارسال خواهد شد

 

 

اشتراک گذاری:
نشست علمی «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در دعاوی مالکیت فکری» _ خرداد ۱۴۰۳همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification