مرکز منطقه ای داوری تهران (ترک) با هدف تشویق دانشجویان جوان به مطالعه و پژوهش در زمینۀ داوری و ایجاد تعامل بیشتر میان عرصه های آموزشی و کاربردی، هر ساله جایزه ای نقدی را به پایان نامۀ برتر در زمینۀ «حقوق داوری» اهدا می کند.

این مسابقه به منظور شناسایی پایان نامه های کاربردی در زمینۀ حقوق داوری تجاری و سرمایه گذاری طراحی شده است. شرکت در این مسابقه برای تمامی دانشجویان حقوق دانشگاه های سراسر کشور که پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد خود را در زمینۀ داوری دفاع کرده اند، آزاد می باشد.

 

توجه!

نام نویسی پنجمین دوره از جایزۀ پایان نامۀ مرکز منطقه ای داوری تهران از شهریور ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد. علاقه مندان به شرکت در این دوره می توانند برای آشنایی بیشتر با مسابقۀ جایزۀ پایان نامۀ مرکز منطقه ای داوری تهران، مقررات برگزاری را از اینجا مطالعه نمایند، و یا از طریق نشانی الکترونیک trac.dissertation@gmail.com با کمیتۀ برگزاری مسابقات در ارتباط باشند.

 

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» _ شهریور ۱۴۰۱کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» _ تیر ۱۴۰۱نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» _ تیر ۱۴۰۱
verification