مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران نخستین «موت کورت (شبیه سازی دادگاه) ملّی حقوق مالکیت فکری» را ثبت نام می کند.

 

تقویم موت کورت

  • مهلت ثبت نام: ۱۱ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • انتشار پرونده و قواعد موت کورت: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • دریافت لوایح تیم ها: ۱۹ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • اعلام راه یافتگان به مرحلۀ شفاهی نخست: ۰۱ خرداد ۱۴۰۲
  • برگزاری نشست توجیهی برای راه یافتگان: ۰۴ خرداد ۱۴۰۲
  • برگزاری مرحلۀ شفاهی نخست: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
  • اعلام راه یافتگان به مرحلۀ نهایی: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
  • برگزاری مرحلۀ نهایی: ۱۴ تیر ۱۴۰۲

 

شرایط ثبت نام

۱- شرکت کنندگان در قالب تیم های سه یا چهار نفره خواهند بود. هر تیم متشکل از دو ارائه دهنده (موتر)، یک پژوهشگر، و یک مربی (اختیاری) خواهد بود.

۲- اعضای هر تیم می توانند از دانشجویان یا دانش آموختگان حقوق در هر یک از مقاطع تحصیلی و یا کارآموزان وکالت باشند.

۳- حضور وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی صرفاً در نقش پژوهشگر یا مربی تیم امکان پذیر است.

۴- هزینۀ ثبت نام برای هر تیم ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان) خواهد بود که می باید از ۱۱ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به شماره حساب (غیر قابل استرداد) ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ به نام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی با شناسه واریز ۳۶۲۰۷۰۱۷۴۱۴۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۳۴۰۱ پرداخت شود. تیم هایی که همۀ اعضای آن از دانشجویان در حال تحصیل باشند، مشمول ۵۰ درصد تخفیف خواهند بود (پنج میلیون ریال معادل پانصد هزار تومان).

۵- برای شرکت در این موت کورت، فرم ثبت را از اینجا دریافت و تکمیل نمایید و همراه با تصویر فیش واریزی تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به آدرس ایمیل مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران به نشانی complaw@ut.ac.ir ارسال فرمایید.

 

توجه!

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران مراجعه نمایید.

 

بیشتر بخوانید:

 

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification