پژوهشکدۀ شورای نگهبان و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، دومین دورۀ آموزشی «مدرسۀ حقوق اساسی»، ویژۀ دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی، را در بهمن و اسفند سال جاری برگزار خواهند کرد.

 

محورهای دوره:

  • تحلیل اصول و مبانی حقوق اساسی ایران؛
  • تبیین نظام حقوقی و قواعد حاکم بر نهادها و ساختارهای سیاسی؛
  • بررسی نقش مردم در قدرت سیاسی و سازوکار اعمال آن؛
  • آشنایی با حقوق و تکالیف مردم در نظام حقوق اساسی؛
  • تشریح و بررسی چالش های نظام حقوق اساسی ایران.

 

تقویم:

ثبت نام >> تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

روزهای برگزاری دورۀ آموزشی >> روزهای ۲۹ بهمن و ۵، ۶، ۱۲ و ۱۳ اسفند

 

مکان:

دانشگاه امام صادق(ع)

 

ثبت نام:

  • هزینۀ شرکت در این دورۀ علمی به صورت مجازی ۲۵۰ هزار تومان و برای اعضای باشگاه حقوق اساسی و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) ۲۰۰ هزار تومان و به صورت حضوری ۴۰۰ هزار تومان و برای اعضای باشگاه حقوق اساسی و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) ۳۰۰ هزار تومان است (دورۀ حضوری تنها مختص آقایان است)؛
  • پذیرش قطعی در دومین مدرسۀ حقوق اساسی پس از بررسی شرایط داوطلبان خواهد بود؛
  • برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دومین دورۀ آموزشی «مدرسۀ حقوق اساسی» اینجـــا کلیک کنید.

 

توجه!

به شرکت کنندگان پس از خاتمه دوره، گواهینامه معتبر علمی اعطا خواهد شد.

 

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification