دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران (قطب علمی آموزش علوم بهداشتی کشور) و موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره آموزشی مقدماتی «حقوق سلامت عمومی و بهداشت (سلامت) جهانی» را برگزار می کنند.

مشکلات سلامت کشور را حقوق به تنهایی نمی تواند حل کند. برای حل این مشکلات، شناختِ همه جانبهٔ آنها ضروری است. این شناخت با آموزش ها و پژوهش های میان رشته ای به دست خواهد آمد. فعالیت های میان رشته ای ذهن و زبان حقوقدانان و فعالان حوزهٔ سلامت را به یکدیگر نزدیک می کند. این آشنایی به ارائۀ راهکارهای عملی تر می انجامد. امید است برگزاری این دوره قدمی در راه ایجاد این آشنایی باشد.

 

  موضوعات و مدرسان دوره:

بهداشت جهانی و ارزیابی نظام های سلامت

دکتر امیرحسین تکیان

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون بین الملل دانشکده بهداشت

 

سیاست گذاری سلامت در ایران

دکتر حسن جولایی

رئیس پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

اخلاق و حقوق پزشکی

دکتر علیرضا پارساپور

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سیاست گذاری عمومی و سلامت عمومی

دکتر کیومرث اشتریان

هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

سلامت عمومی، قانون اساسی و حقوق شهروندی

دکتر علی اکبر گرجی

هیئت علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی

 

دولت و سلامت عمومی

دکتر مهدی هداوند

هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

 

حق بر سلامت، حقوق بشر و توسعهٔ پایدار

دکتر رضا اسلامی

هیئت علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی

 

حقوق بین الملل سلامت و سازمان بهداشت جهانی

دکتر احسان جاوید

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

بررسی آرای قضایی

دکتر علی صابری

وکیل پایه یک دادگستری

 

  زمان:

آبان و آذر ۱۳۹۷ به مدت ۳۲ ساعت

 

  مکان:

تهران، موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

  ثبت نام:

برای ثبت نام، علاقه مندان ابتدا باید رزومهٔ خود را به رایانامه workshopsipls@gmail.com ارسال نمایند. پس از بررسی، برای مصاحبهٔ حضوری دعوت خواهند شد. کسانی که در این مصاحبه پذیرفته شوند، می توانند در دوره  ثبت نام کنند.

برای استادان و برگزارکنندگان، انتخاب بهترین، فعال ترین و با انگیزه ترین شرکت کنندگان در اولویت است. شرکت کنندگان از رشته های مرتبط (نه فقط حقوقی) انتخاب خواهند شد. این دوره، میان رشته ای می باشد و تعامل سازندهٔ استادان و شرکت کنندگان بسیار مهم است. برای هر جلسه، شرکت کنندگان باید با آمادگی کامل حاضر شوند (منابع معرفی خواهند شد).

هدف از برگزاری این دورۀ آموزشی، آموزش تخصصی و درست و بلندمدت در این حوزه است. تاریخ دقیق برگزاری دوره، بعد از انتخاب شرکت کنندگان با هماهنگی آنها و استادان مشخص می شود. ولی دوره در هشت جلسهٔ  ۴ ساعته (یک روز در هفته) برگزار خواهد شد. هزینۀ دوره با توجه به تعداد شرکت کنندگان مشخص خواهد شد (بر اساس حداقل و حداکثر تعدادی که انتخاب می شوند).

 

  توجه!

در پایان دوره، گواهی پایان دوره از سوی برگزار کنندگان به آن دسته از شرکت کنندگان داده خواهد شد که تمامی استادان حاضر مشارکت فعال آنان را تایید نمایند.

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification