کارگاه حضوری – مجازی «تئاتر و گفت و گو» _ خرداد ۱۴۰۲

کارگاه حضوری – مجازی «تئاتر و گفت و گو» - خرداد ۱۴۰۲

موزۀ صلح تهران در راستای برگزاری پروژه های «هنر برای صلح» که با هدف ترویج فرهنگ صلح در میان افراد مختلف جامعه برگزار می شود، کارگاه «تئاتر و گفت و گو» را به دو صورت حضوری و مجازی برگزار می نماید.

نشست «رونمایی از جلد دوم کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» _ خرداد ۱۴۰۲

نشست «رونمایی از جلد دوم کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» - خرداد ۱۴۰۲

پروژۀ تاریخ شفاهی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، نشست «رونمایی از جلد دوم کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» را با مشارکت نهادهای همکار برگزار می نماید.

نشست تخصصی «ارزیابی رأی صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران» _ اردیبهشت ۱۴۰۲

نشست تخصصی «ارزیابی رأی صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران» - اردیبهشت ۱۴۰۲

پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، نشست تخصصی «ارزیابی رأی صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران» را برگزار می نماید.

نشست علمی «جایگاه ادبیات در حقوق؛ واکاوی موضوع در ایران و آمریکا» _ اردیبهشت ۱۴۰۲

نشست علمی «جایگاه ادبیات در حقوق؛ واکاوی موضوع در ایران و آمریکا» - اردیبهشت ۱۴۰۲

مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، نشست علمی «جایگاه ادبیات در حقوق؛ واکاوی موضوع در ایران و آمریکا» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «زمین در ۲۰۵۰: تأملی بر روند جامعه بین المللی به سوی اقتصاد کم کربن» _ اردیبهشت ۱۴۰۲

نشست تخصصی «زمین در ۲۰۵۰: تأملی بر روند جامعه بین المللی به سوی اقتصاد کم کربن» - اردیبهشت ۱۴۰۲

کمیتۀ توسعۀ پایدار و محیط زیست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی «زمین در ۲۰۵۰: تأملی بر روند جامعه بین المللی به سوی اقتصاد کم کربن» را برگزار می نماید.

نشست کارگاهی مجازی «مهارت پروپوزال نویسی ویژه رساله و پایان نامه؛ شناسایی و به کارگیری بهینه منابع» _ اردیبهشت ۱۴۰۲

نشست کارگاهی مجازی «مهارت پروپوزال نویسی ویژه رساله و پایان نامه؛ شناسایی و به کارگیری بهینه منابع» - اردیبهشت ۱۴۰۲

معاونت پژوهش و فناوری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست کارگاهی مجازی «مهارت پروپوزال نویسی ویژه رساله و پایان نامه؛ شناسایی و به کارگیری بهینه منابع» را برگزار می نماید.

فراخوان ثبت نام در نخستین «موت کورت ملی حقوق مالکیت فکری» – اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان ثبت نام در نخستین «موت کورت ملی حقوق مالکیت فکری» – اردیبهشت ۱۴۰۲

مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران نخستین «موت کورت (شبیه سازی دادگاه) ملّی حقوق مالکیت فکری» را ثبت نام می کند.

دوره «پرورش مربیان صلح و حقوق انسانی» – اردیبهشت ۱۴۰۲

دوره «پرورش مربیان صلح و حقوق انسانی» – اردیبهشت ۱۴۰۲

کارگروه حقوق کودک مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، دورۀ «پرورش مربیان صلح و حقوق انسانی» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «روش تجربی تحقیق در علم حقوق» _ اردیبهشت ۱۴۰۲

نشست تخصصی «روش تجربی تحقیق در علم حقوق» - اردیبهشت ۱۴۰۲

مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، از سلسه نشست های حقوقی مؤسسه، نشست تخصصی «روش تجربی تحقیق در علم حقوق» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «تحریم نفت روسیه و اثرات آن بر تجارت نفت ایران» _ اسفند ۱۴۰۱

نشست تخصصی «تحریم نفت روسیه و اثرات آن بر تجارت نفت ایران» - اسفند ۱۴۰۱

موسسۀ مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، نشست تخصصی «تحریم نفت روسیه و اثرات آن بر تجارت نفت ایران» را برگزار می نماید.

کنفرانس صلح جهانی انجمن فارغ التحصیلان روتری _ اسفند ۱۴۰۱

کنفرانس صلح جهانی انجمن فارغ التحصیلان روتری - اسفند ۱۴۰۱

انجمن فارغ التحصیلان صلح روتری، کنفرانس ۲۴ ساعته صلح را با هدف تقویت شبکه ها و افزایش دانش و مهارت های فعالان این حوزه برگزار می کند.

نشست آموزشی _ ترویجی «آشنایی با حقوق بین الملل بشردوستانه» _ اسفند ۱۴۰۱

نشست آموزشی - ترویجی «آشنایی با حقوق بین الملل بشردوستانه» - اسفند ۱۴۰۱

موزه صلح تهران با همکاری کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، نشست آموزشی - ترویجی «آشنایی با حقوق بین الملل بشردوستانه» را برگزار می کند.

جشنواره ملی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی _ بهمن ۱۴۰۱

جشنواره ملی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی - بهمن ۱۴۰۱

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری نخستین «جشنواره ملّی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی» را برگزار می نماید. محورهای این رویداد با تأکید بر مسائل ایران در حقوق بین الملل، حل و فصل اختلافات بین المللی و داوری در حیطه های مختلف حقوقی بین المللی است.

وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» _ آذر ۱۴۰۱

وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» - آذر ۱۴۰۱

مؤسسۀ مطالعات حقوق انرژی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» را برگزار می نماید.

نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» _ آذر ۱۴۰۱

نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» - آذر ۱۴۰۱

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» را برگزار می نماید.

همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» _ آذر ۱۴۰۱

همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» - آذر ۱۴۰۱

سازمان بازرسی کل کشور با مشارکت مراکز علمی، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی هم زمان با روز جهانی مبارزه با فساد، همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» _ شهریور ۱۴۰۱

نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» - شهریور ۱۴۰۱

موزۀ صلح تهران و دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» را با حضور حقوقدانان، استادان و کارشناسان برجستۀ رشته های مرتبط برگزار می کنند.

کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» _ تیر ۱۴۰۱

کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» - تیر ۱۴۰۱

کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» برگزار می نماید.

نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» _ تیر ۱۴۰۱

نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» - تیر ۱۴۰۱

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی با همکاری کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» را برگزار می نماید.

کارگاه آموزشی «آشنایی با میانجیگری در امور تجاری» _ تیر ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی «آشنایی با میانجیگری در امور تجاری» - تیر ۱۴۰۱

اتاق بازرگانی تهران با همکاری اعضای موسسۀ میانجیگری آشتین (اولین موسسه تخصصی میانجیگری در ایران)، کارگاه آموزشی «آشنایی با میانجیگری در امور تجاری» را برگزار می کند.

نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی پیش نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی» _ تیر ۱۴۰۱

نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی پیش نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی» - تیر ۱۴۰۱

انجمن علمی حقوق بین الملل (واحد برادران) دانشگاه قم با همکاری گروه حقوق بین الملل دانشگاه و دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی پیش نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی» را برگزار می کند.

میزگرد «ایران و حل و فصل اختلافات بین المللی» _ تیر ۱۴۰۱

میزگرد «ایران و حل و فصل اختلافات بین المللی» - تیر ۱۴۰۱

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری موسسه حقوق بین الملل پارس، میزگرد «ایران و حل و فصل اختلافات بین المللی» را برگزار می نماید.

نشست «رونمایی از جلد نخست کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» _ تیر ۱۴۰۱

نشست «رونمایی از جلد نخست کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» - تیر ۱۴۰۱

پروژۀ تاریخ شفاهی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، نشست «رونمایی از جلد نخست کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» را با مشارکت نهادهای همکار برگزار می نماید.

نشست علمی «به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز» _ خرداد ۱۴۰۱

نشست علمی «به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز» - خرداد ۱۴۰۱

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست علمی «به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز» را برگزار می نماید.دفاع پایان نامه و رسالهفراخوان مقالهخبر