نشست تخصصی «جبران خسارت غیر مادی در حقوق بین الملل با نگاه ویژه به ترور مقامات نظامی و هسته ای ایران» _ خرداد ۱۴۰۱

نشست تخصصی «جبران خسارت غیر مادی در حقوق بین الملل با نگاه ویژه به ترور مقامات نظامی و هسته ای ایران» - خرداد ۱۴۰۱

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری موسسه حقوق بین الملل پارس، نشست تخصصی «جبران خسارت غیر مادی در حقوق بین الملل با نگاه ویژه به ترور مقامات نظامی و هسته ای ایران» را برگزار می نماید.

نشست علمی با موضوع «دانشنامه آسیایی حقوق بین الملل ـ مجلد ایران» _ اردیبهشت ۱۴۰۱

نشست علمی با موضوع «دانشنامه آسیایی حقوق بین الملل ـ مجلد ایران» - اردیبهشت ۱۴۰۱

خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست علمی با موضوع «دانشنامه آسیایی حقوق بین الملل ـ مجلد ایران» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «رژیم حاکم بر تعیین قانون قابل اعمال بر صلاحیت دیوان های داوری معاهده محور در حقوق سرمایه گذاری بین المللی» _ فروردین ۱۴۰۱

نشست تخصصی «رژیم حاکم بر تعیین قانون قابل اعمال بر صلاحیت دیوان های داوری معاهده محور در حقوق سرمایه گذاری بین المللی» - فروردین ۱۴۰۱

موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، نشست تخصصی «رژیم حاکم بر تعیین قانون قابل اعمال بر صلاحیت دیوان های داوری معاهده محور در حقوق سرمایه گذاری بین المللی» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «نظام مالیاتی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» _ اسفند ۱۴۰۰

نشست تخصصی «نظام مالیاتی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» - اسفند ۱۴۰۰

موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست تخصصی «نظام مالیاتی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را به صورت آن لاین برگزار می نماید.

دومین دوره آموزشی «مدرسه حقوق اساسی» _ بهمن ۱۴۰۰

دومین دوره آموزشی «مدرسه حقوق اساسی» - بهمن ۱۴۰۰

پژوهشکدۀ شورای نگهبان و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، دومین دورۀ آموزشی «مدرسۀ حقوق اساسی» را در بهمن و اسفند سال جاری برگزار خواهند کرد.

دومین نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» _ دی ۱۴۰۰

دومین نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» - دی ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی به مناسبت «شصتمین سال تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای مستعمره و مردم» _ آذر ۱۴۰۰

نشست تخصصی به مناسبت «شصتمین سال تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای مستعمره و مردم» - آذر ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشست تخصصی به مناسبت «شصتمین سال تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای مستعمره و مردم» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی به مناسبت سی و پنجمین سال تصویب «اعلامیه حق توسعه» در مجمع عمومی سازمان‌ ملل متحد – آذر ۱۴۰۰

نشست تخصصی به مناسبت سی و پنجمین سال تصویب «اعلامیه حق توسعه» در مجمع عمومی سازمان‌ ملل متحد – آذر ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشست تخصصی به مناسبت سی و پنجمین سال تصویب «اعلامیه حق توسعه» در مجمع عمومی سازمان‌ ملل متحد را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «نظام ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نقش شورای امنیت در حفظ و توسعه حقوق بشردوستانه» _ آبان ۱۴۰۰

نشست تخصصی «نظام ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نقش شورای امنیت در حفظ و توسعه حقوق بشردوستانه» - آبان ۱۴۰۰

دبیرخانه و کتابخانه تخصصی کمیته ملی حقوق بشردوستانه و پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سَمت)، نشست تخصصی «نظام ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نقش شورای امنیت در حفظ و توسعه حقوق بشردوستانه» را برگزار می کنند.

نشست تخصصی «اصل های بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه» _ مهر ۱۴۰۰

نشست تخصصی «اصل های بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه» - مهر ۱۴۰۰

دبیرخانه و کتابخانه تخصصی کمیته ملی حقوق بشردوستانه و پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سَمت)، نشست تخصصی «اصل های بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه» را برگزار می کنند.

نشست علمی «ایران و مسئله «سیاست حقوقی» در حقوق بین الملل» _ شهریور ۱۴۰۰

نشست علمی «ایران و مسئله «سیاست حقوقی» در حقوق بین الملل» - شهریور ۱۴۰۰

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری موسسه حقوق بین الملل پارس، نشست علمی «ایران و مسئله «سیاست حقوقی» در حقوق بین الملل» را برگزار می نماید.

کارگاه آموزشی «مهارت های مذاکره در مجامع بین المللی» _ شهریور ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی «مهارت های مذاکره در مجامع بین المللی» - شهریور ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، کارگاه آموزشی «مهارت های مذاکره در مجامع بین المللی» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» _ شهریور ۱۴۰۰

نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» - شهریور ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» را برگزار می نماید.

فراخوان دومین دوره «رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان» _ شهریور ۱۴۰۰

فراخوان دومین دوره «رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان» - شهریور ۱۴۰۰

پژوهشکده شورای نگهبان، دومین دورۀ «رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان» را برگزار می نماید.

وبینار علمی «سلاح های کشتار جمعی و ممنوعیت جهانی» _ شهریور ۱۴۰۰

وبینار علمی «سلاح های کشتار جمعی و ممنوعیت جهانی» - شهریور ۱۴۰۰

موزۀ صلح تهران با همکاری انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی، مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و شورای بین المللی موزه ها، دومین وبینار از سلسله وبینارهای ماهانۀ موزه را با عنوان «سلاح های کشتار جمعی و ممنوعیت جهانی» برگزار می نماید.

نشست تخصصی «امکان سنجی ارتکاب جنایت ژنوسید علیه مردم فلسطین» _ مرداد ۱۴۰۰

نشست تخصصی «امکان سنجی ارتکاب جنایت ژنوسید علیه مردم فلسطین» - مرداد ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با توجه به اهمیت تأثیر نظام حقوق بین الملل بر تغییر رفتار دولت ها، نشست تخصصی «امکان سنجی ارتکاب جنایت ژنوسید علیه مردم فلسطین» را برگزار می نماید.

وبینار علمی «جوانان، صلح و توسعه؛ دستاوردها و ابتکارات بین المللی» _ مرداد ۱۴۰۰

وبینار علمی «جوانان، صلح و توسعه؛ دستاوردها و ابتکارات بین المللی» - مرداد ۱۴۰۰

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و کمیتۀ جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی جوان، وبینار علمی «جوانان، صلح و توسعه؛ دستاوردها و ابتکارات بین المللی» را برگزار می کنند.

وبینار علمی «بایسته های دانشجوی حقوق: روحیه تعامل و هم افزایی» _ مرداد ۱۴۰۰

وبینار علمی «بایسته های دانشجوی حقوق: روحیه تعامل و هم افزایی» - مرداد ۱۴۰۰

انجمن علمی حقوق (واحد برادران) دانشگاه قم، وبینار علمی «بایسته های دانشجوی حقوق: روحیه تعامل و هم افزایی» را برگزار می نماید.

نشست بین المللی مجازی «چالش های تروریسم و حقوق بشر در افغانستان» _ مرداد ۱۴۰۰

نشست بین المللی مجازی «چالش های تروریسم و حقوق بشر در افغانستان» - مرداد ۱۴۰۰

انجمن بین المللی عدالت ملل با همکاری خبرگزاری مهر، نشست بین المللی مجازی «چالش های تروریسم و حقوق بشر در افغانستان» را برگزار می نماید.

وبینار علمی «تحصیل کودکان تبعه افغانستان در ایران از منظر حقوق بین الملل» _ تیر ۱۴۰۰

وبینار علمی «تحصیل کودکان تبعه افغانستان در ایران از منظر حقوق بین الملل» - تیر ۱۴۰۰

انجمن علمی حقوق بین الملل با همکاری گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم، وبینار علمی «تحصیل کودکان تبعه افغانستان در ایران از منظر حقوق بین الملل» را برگزار می نماید.

وبینار علمی «مقدمه ای بر حقوق بین المللی بشردوستانه» _ مرداد ۱۴۰۰

وبینار علمی «مقدمه ای بر حقوق بین المللی بشردوستانه» - مرداد ۱۴۰۰

موزۀ صلح تهران با همکاری انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی، مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و شورای بین المللی موزه ها، اولین وبینار از سلسله وبینارهای ماهانۀ موزه را با عنوان «مقدمه ای بر حقوق بین المللی بشردوستانه» برگزار می نماید.

کارگاه آموزشی «شناخت تخصصی اسناد شورای امنیت» _ تیر ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی «شناخت تخصصی اسناد شورای امنیت» - تیر ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، کارگاه آموزشی «شناخت تخصصی اسناد شورای امنیت» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «دیوان داوری ورزش و حقوق بشر: دادرسی عادلانه» _ تیر ۱۴۰۰

نشست تخصصی «دیوان داوری ورزش و حقوق بشر: دادرسی عادلانه» - تیر ۱۴۰۰

مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن، از سلسله نشست های تخصصی «دیوان داوری ورزش و حقوق بشر»، نشست اول را با عنوان «دیوان داوری ورزش و حقوق بشر: دادرسی عادلانه» برگزار می نماید.

کارگاه آموزشی «نگارش علمی» (academic writing) – تیر ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی «نگارش علمی» (Academic Writing) – تیر ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، کارگاه آموزشی «نگارش علمی» (Academic Writing) را به زبان انگلیسی برگزار می نماید.دفاع پایان نامه و رسالهفراخوان مقالهخبر