جشنواره ملی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی _ بهمن ۱۴۰۱

جشنواره ملی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی - بهمن ۱۴۰۱

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری نخستین «جشنواره ملّی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی» را برگزار می نماید. محورهای این رویداد با تأکید بر مسائل ایران در حقوق بین الملل، حل و فصل اختلافات بین المللی و داوری در حیطه های مختلف حقوقی بین المللی است.

وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» _ آذر ۱۴۰۱

وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» - آذر ۱۴۰۱

مؤسسۀ مطالعات حقوق انرژی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» را برگزار می نماید.

نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» _ آذر ۱۴۰۱

نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» - آذر ۱۴۰۱

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» را برگزار می نماید.

همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» _ آذر ۱۴۰۱

همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» - آذر ۱۴۰۱

سازمان بازرسی کل کشور با مشارکت مراکز علمی، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی هم زمان با روز جهانی مبارزه با فساد، همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» _ شهریور ۱۴۰۱

نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» - شهریور ۱۴۰۱

موزۀ صلح تهران و دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» را با حضور حقوقدانان، استادان و کارشناسان برجستۀ رشته های مرتبط برگزار می کنند.

کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» _ تیر ۱۴۰۱

کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» - تیر ۱۴۰۱

کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» برگزار می نماید.

نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» _ تیر ۱۴۰۱

نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» - تیر ۱۴۰۱

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی با همکاری کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» را برگزار می نماید.

کارگاه آموزشی «آشنایی با میانجیگری در امور تجاری» _ تیر ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی «آشنایی با میانجیگری در امور تجاری» - تیر ۱۴۰۱

اتاق بازرگانی تهران با همکاری اعضای موسسۀ میانجیگری آشتین (اولین موسسه تخصصی میانجیگری در ایران)، کارگاه آموزشی «آشنایی با میانجیگری در امور تجاری» را برگزار می کند.

نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی پیش نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی» _ تیر ۱۴۰۱

نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی پیش نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی» - تیر ۱۴۰۱

انجمن علمی حقوق بین الملل (واحد برادران) دانشگاه قم با همکاری گروه حقوق بین الملل دانشگاه و دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی پیش نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی» را برگزار می کند.

میزگرد «ایران و حل و فصل اختلافات بین المللی» _ تیر ۱۴۰۱

میزگرد «ایران و حل و فصل اختلافات بین المللی» - تیر ۱۴۰۱

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری موسسه حقوق بین الملل پارس، میزگرد «ایران و حل و فصل اختلافات بین المللی» را برگزار می نماید.

نشست «رونمایی از جلد نخست کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» _ تیر ۱۴۰۱

نشست «رونمایی از جلد نخست کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» - تیر ۱۴۰۱

پروژۀ تاریخ شفاهی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، نشست «رونمایی از جلد نخست کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» را با مشارکت نهادهای همکار برگزار می نماید.

نشست علمی «به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز» _ خرداد ۱۴۰۱

نشست علمی «به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز» - خرداد ۱۴۰۱

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست علمی «به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز» را برگزار می نماید.

فراخوان پنجمین دوره جایزه پایان نامه مرکز منطقه ای داوری تهران – شهریور ۱۴۰۱

فراخوان پنجمین دوره جایزه پایان نامه مرکز منطقه ای داوری تهران – شهریور ۱۴۰۱

نام نویسی پنجمین دوره از جایزه پایان نامه مرکز منطقه ای داوری تهران از شهریور ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد. علاقه مندان به شرکت در این دوره می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با کمیتۀ برگزاری مسابقات در ارتباط باشند.

نشست تخصصی «جبران خسارت غیر مادی در حقوق بین الملل با نگاه ویژه به ترور مقامات نظامی و هسته ای ایران» _ خرداد ۱۴۰۱

نشست تخصصی «جبران خسارت غیر مادی در حقوق بین الملل با نگاه ویژه به ترور مقامات نظامی و هسته ای ایران» - خرداد ۱۴۰۱

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری موسسه حقوق بین الملل پارس، نشست تخصصی «جبران خسارت غیر مادی در حقوق بین الملل با نگاه ویژه به ترور مقامات نظامی و هسته ای ایران» را برگزار می نماید.

نشست علمی با موضوع «دانشنامه آسیایی حقوق بین الملل ـ مجلد ایران» _ اردیبهشت ۱۴۰۱

نشست علمی با موضوع «دانشنامه آسیایی حقوق بین الملل ـ مجلد ایران» - اردیبهشت ۱۴۰۱

خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست علمی با موضوع «دانشنامه آسیایی حقوق بین الملل ـ مجلد ایران» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «رژیم حاکم بر تعیین قانون قابل اعمال بر صلاحیت دیوان های داوری معاهده محور در حقوق سرمایه گذاری بین المللی» _ فروردین ۱۴۰۱

نشست تخصصی «رژیم حاکم بر تعیین قانون قابل اعمال بر صلاحیت دیوان های داوری معاهده محور در حقوق سرمایه گذاری بین المللی» - فروردین ۱۴۰۱

موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، نشست تخصصی «رژیم حاکم بر تعیین قانون قابل اعمال بر صلاحیت دیوان های داوری معاهده محور در حقوق سرمایه گذاری بین المللی» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «نظام مالیاتی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» _ اسفند ۱۴۰۰

نشست تخصصی «نظام مالیاتی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» - اسفند ۱۴۰۰

موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست تخصصی «نظام مالیاتی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را به صورت آن لاین برگزار می نماید.

دومین دوره آموزشی «مدرسه حقوق اساسی» _ بهمن ۱۴۰۰

دومین دوره آموزشی «مدرسه حقوق اساسی» - بهمن ۱۴۰۰

پژوهشکدۀ شورای نگهبان و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، دومین دورۀ آموزشی «مدرسۀ حقوق اساسی» را در بهمن و اسفند سال جاری برگزار خواهند کرد.

دومین نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» _ دی ۱۴۰۰

دومین نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» - دی ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی به مناسبت «شصتمین سال تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای مستعمره و مردم» _ آذر ۱۴۰۰

نشست تخصصی به مناسبت «شصتمین سال تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای مستعمره و مردم» - آذر ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشست تخصصی به مناسبت «شصتمین سال تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای مستعمره و مردم» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی به مناسبت سی و پنجمین سال تصویب «اعلامیه حق توسعه» در مجمع عمومی سازمان‌ ملل متحد – آذر ۱۴۰۰

نشست تخصصی به مناسبت سی و پنجمین سال تصویب «اعلامیه حق توسعه» در مجمع عمومی سازمان‌ ملل متحد – آذر ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشست تخصصی به مناسبت سی و پنجمین سال تصویب «اعلامیه حق توسعه» در مجمع عمومی سازمان‌ ملل متحد را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «نظام ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نقش شورای امنیت در حفظ و توسعه حقوق بشردوستانه» _ آبان ۱۴۰۰

نشست تخصصی «نظام ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نقش شورای امنیت در حفظ و توسعه حقوق بشردوستانه» - آبان ۱۴۰۰

دبیرخانه و کتابخانه تخصصی کمیته ملی حقوق بشردوستانه و پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سَمت)، نشست تخصصی «نظام ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نقش شورای امنیت در حفظ و توسعه حقوق بشردوستانه» را برگزار می کنند.

نشست تخصصی «اصل های بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه» _ مهر ۱۴۰۰

نشست تخصصی «اصل های بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه» - مهر ۱۴۰۰

دبیرخانه و کتابخانه تخصصی کمیته ملی حقوق بشردوستانه و پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سَمت)، نشست تخصصی «اصل های بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه» را برگزار می کنند.

نشست علمی «ایران و مسئله «سیاست حقوقی» در حقوق بین الملل» _ شهریور ۱۴۰۰

نشست علمی «ایران و مسئله «سیاست حقوقی» در حقوق بین الملل» - شهریور ۱۴۰۰

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری موسسه حقوق بین الملل پارس، نشست علمی «ایران و مسئله «سیاست حقوقی» در حقوق بین الملل» را برگزار می نماید.دفاع پایان نامه و رسالهفراخوان مقالهخبر