همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اسفند ۱۴۰۲

همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» - اسفند ۱۴۰۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی همایش سالانۀ خود با عنوان «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» را برگزار می کند.

نشست علمی «داوری برخط (آنلاین): فرصت ها و چالش ها» _ اسفند ۱۴۰۲

نشست علمی «داوری برخط (آنلاین): فرصت ها و چالش ها» - اسفند ۱۴۰۲

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی (ICC YAAF) به همراهی کمیسیون حقوقی و داوری کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، نشست علمی «داوری برخط (آنلاین): فرصت ها و چالش ها» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «انتساب مسئولیت به دولت ها در نظام داوری ایکسید و دیوان بین المللی دادگستری» _ بهمن ۱۴۰۲

نشست تخصصی «انتساب مسئولیت به دولت ها در نظام داوری ایکسید و دیوان بین المللی دادگستری» - بهمن ۱۴۰۲

باشگاه اندیشه ورزی حقوق بین الملل (مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری) نشست تخصصی «انتساب مسئولیت به دولت ها در نظام داوری ایکسید و دیوان بین المللی دادگستری» را برگزار می کند.

نشست علمی «مهارت های دفاع شفاهی و کتبی در رسیدگی داوری» _ دی ۱۴۰۲

نشست علمی «مهارت های دفاع شفاهی و کتبی در رسیدگی داوری» - دی ۱۴۰۲

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی (ICC YAAF) با همراهی کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، نشست علمی «مهارت های دفاع شفاهی و کتبی در رسیدگی داوری» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «بررسی فعالیت های کمیته حقوقی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاس ۷۸ ملل متحد» _ دی ۱۴۰۲

نشست تخصصی «بررسی فعالیت های کمیته حقوقی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاس ۷۸ ملل متحد» - دی ۱۴۰۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانۀ اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی «بررسی فعالیت های کمیته حقوقی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاس ۷۸ ملل متحد» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «تشخیص صلاحیت توسط دیوان داوری و آثار آن» _ دی ۱۴۰۲

نشست تخصصی «تشخیص صلاحیت توسط دیوان داوری و آثار آن» - دی ۱۴۰۲

باشگاه اندیشه ورزی حقوق بین الملل (مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری) نشست تخصصی «تشخیص صلاحیت توسط دیوان داوری و آثار آن» را برگزار می کند.

شبیه سازی ارکان سازمان ملل متحد با موضوع محیط زیست و حقوق بشردوستانه – بهار ۱۴۰۳

شبیه سازی ارکان سازمان ملل متحد با موضوع محیط زیست و حقوق بشردوستانه – بهار ۱۴۰۳

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دبیرخانه و کتابخانۀ تخصصی کمیتۀ ملّی حقوق بشردوستانه، «شبیه سازی ارکان سازمان ملل متحد با موضوع محیط زیست و حقوق بشردوستانه» را با حضور جمعی از استادان و کارشناسان متخصص برگزار می کند.

نشست تخصصی «تحریم صنعت نفت و گاز ایران؛ امنیت ملی و حقوق بین الملل» _ آذر ۱۴۰۲

نشست تخصصی «تحریم صنعت نفت و گاز ایران؛ امنیت ملی و حقوق بین الملل» - آذر ۱۴۰۲

باشگاه اندیشه ورزی حقوق بین الملل (مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری) نشست تخصصی «تحریم صنعت نفت و گاز ایران؛ امنیت ملی و حقوق بین الملل» را برگزار می کند.

نشست تخصصی «شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری» _ آذر ۱۴۰۲

نشست تخصصی «شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری» - آذر ۱۴۰۲

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی با همراهی کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، نشست تخصصی «شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری» را برگزار می کند.

نشست تخصصی «حملات سایبری؛ از حقوق بین الملل تا حقوق کیفری» _ آبان ۱۴۰۲

نشست تخصصی «حملات سایبری؛ از حقوق بین الملل تا حقوق کیفری» - آبان ۱۴۰۲

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی نشست تخصصی «حملات سایبری؛ از حقوق بین الملل تا حقوق کیفری» را برگزار می کند.

نشست علمی نقد کتاب «حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین» _ آبان ۱۴۰۲

نشست علمی نقد کتاب «حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین» - آبان ۱۴۰۲

پژوهشکدۀ شورای نگهبان نشست علمی نقد کتاب «حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین» را با حضور نویسنده این کتاب برگزار می‌کند.

نشست تخصصی «تحلیل رویکرد موت کورت های شبیه ساز دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در طرح موضوعات چالشی در حقوق بین الملل» _ آبان ۱۴۰۲

نشست تخصصی «تحلیل رویکرد موت کورت های شبیه ساز دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در طرح موضوعات چالشی در حقوق بین الملل» - آبان ۱۴۰۲

باشگاه اندیشه ورزی حقوق بین الملل (مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری) نشست تخصصی «تحلیل رویکرد موت کورت های شبیه ساز دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در طرح موضوعات چالشی در حقوق بین الملل» را برگزار می کند.

آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر نسرین مصفا – آبان ۱۴۰۲

آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر نسرین مصفا – آبان ۱۴۰۲

خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و انجمن علوم سیاسی ایران، آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر نسرین مصفا را برگزار می کنند.

نشست تخصصی «سازمان ملل متحد و مسئله فلسطین» _ آبان ۱۴۰۲

نشست تخصصی «سازمان ملل متحد و مسئله فلسطین» - آبان ۱۴۰۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشست اول از سلسله نشست های تخصصی پیرامون «تحولات خاورمیانه از منظر حقوق و روابط بین الملل» را با عنوان «سازمان ملل متحد و مسئله فلسطین» و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید.

نشست تخصصی «مقررات زدایی در ایران» _ آبان ۱۴۰۲

نشست تخصصی «مقررات زدایی در ایران» - آبان ۱۴۰۲

انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی «مقررات زدایی در ایران» را برگزار می کنند.

نشست تخصصی «حقوق بین الملل بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست در مخاصمه مسلحانه» _ آبان ۱۴۰۲

نشست تخصصی «حقوق بین الملل بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست در مخاصمه مسلحانه» - آبان ۱۴۰۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، موزۀ صلح تهران و دبیرخانه و کتابخانه تخصصی کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، به مناسبت روز بین المللی پیشگیری از سوءاستفاده از محیط زیست در جنگ و مخاصمه مسلحانه، نشست تخصصی «حقوق بین الملل بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست در مخاصمه مسلحانه» را برگزار می کنند.

نشست تخصصی «مدیریت ادعا در داوری» _ آبان ۱۴۰۲

نشست تخصصی «مدیریت ادعا در داوری» - آبان ۱۴۰۲

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی (ICC YAAF) با همراهی کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، نشست تخصصی «مدیریت ادعا در داوری» را برگزار می کند

کارگاه آموزشی «بررسی اسناد حقوقی» _ شهریور ۱۴۰۲

کارگاه آموزشی «بررسی اسناد حقوقی» - شهریور ۱۴۰۲

پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری باشگاه حقوق اساسی، کارگاه اموزشی «بررسی اسناد حقوقی» را برگزار می کند.

وبینار «ارزیابی و تحلیل ریسک طرح دعوی در داوری و دیگر روش های حل و فصل اختلاف (با تأکید بر رویه ICC)» – مرداد ۱۴۰۲

وبینار «ارزیابی و تحلیل ریسک طرح دعوی در داوری و دیگر روش های حل و فصل اختلاف (با تأکید بر رویه ICC)» – مرداد ۱۴۰۲

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی و کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، وبینار «ارزیابی و تحلیل ریسک طرح دعوی در داوری و دیگر روش های حل و فصل اختلاف (با تأکید بر رویه ICC)» را برگزار می کنند.

نشست تخصصی «استانداردهای حرفه ای وکلا و داوران در جریان رسیدگی داوری» _ مرداد ۱۴۰۲

نشست تخصصی «استانداردهای حرفه ای وکلا و داوران در جریان رسیدگی داوری» - مرداد ۱۴۰۲

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی و کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز، نشست تخصصی «استانداردهای حرفه ای وکلا و داوران در جریان رسیدگی داوری» را برگزار می کنند.

مدرسه تابستانه حقوق بین الملل بشردوستانه – تیر ۱۴۰۲

مدرسه تابستانه حقوق بین الملل بشردوستانه – تیر ۱۴۰۲

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، مدرسۀ تابستانۀ حقوق بین الملل بشردوستانه را با حضور استادان و متخصصان موضوع برگزار می نماید.

نشست علمی «آزادی بیان؛ حقی مطلق یا مقید؟!» _ تیر ۱۴۰۲

نشست علمی «آزادی بیان؛ حقی مطلق یا مقید؟!» - تیر ۱۴۰۲

کارگروه فلسفه، دین و اخلاق زیستی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، نشست علمی «آزادی بیان؛ حقی مطلق یا مقید؟!» را برگزار می نماید.

نشست علمی «بررسی گزارش نظارتی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تهیه شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» _ تیر ۱۴۰۲

نشست علمی «بررسی گزارش نظارتی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تهیه شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» - تیر ۱۴۰۲

معاونت پژوهشی و فناوری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست علمی «بررسی گزارش نظارتی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تهیه شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» را برگزار می نماید.

نشست علمی «عدالت کیفری، فناوری و حقوق بشر» _ تیر ۱۴۰۲

نشست علمی «عدالت کیفری، فناوری و حقوق بشر» - تیر ۱۴۰۲

کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، نشست نهم از «سلسله نشست‌های عدالت کیفری و حقوق بشر» را با عنوان «عدالت کیفری، فناوری و حقوق بشر» برگزار می کند.دفاع پایان نامه و رسالهفراخوان مقالهخبر