به منظور برقراری ارتباط موثر، مسنجم و پایدار میان دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشور و کمک به شناسایی و رفع مشکلات علمی و تخصصی مبتلابه جامعه و عملیاتی کردن یافته های اعضای هیئت علمی، جهت دهی به پژوهش های دانشگاه ها و گسترش دانش و پژوهش های کاربردی مورد نیاز و بر طبق آیین نامه فرصت مطالعاتی داخل کشور برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ و موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امکان استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای محترم هیئت علمی گروه های حقوق دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در مرکز امور حقوقی بین المللی فراهم شده است.

نظر به مراتب فوق، از علاقمندان دعوت می شود جهت استفاده از این فرصت، رزومه کامل(CV)  خود را با ذکر سوابق تحصیلی، شغلی، تحقیقاتی، میزان تسلط بر زبان خارجه و تعیین محور کلی تحقیقی مورد علاقه جهت مطالعه و تحقیق، خصوصاً در قلمرو حل و فصل اختلافات، حقوق تجارت بین الملل و حقوق قراردادهای بین المللی، خطاب به مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی به رایانامه cilamag@iripo.ir ارسال نمایند.

 

توجه!

جهت رفع ابهام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵-۸۸۸۲۵۰۷۱ داخلی ۱۵۹ (آقای افراز) تماس حاصل فرمایید.

 

 

اشتراک گذاری:
صدور رأی ماهیتی مورخ ۱۴۰۲|۰۱|۱۰ دیوان بین المللی دادگستری در پروندۀ بعضی اموال ایراناطلاعیه ثبت نام مشمولین وظیفه متقاضی امریه در نهاد ریاست جمهوری (سرباز نهادی) جهت اعزام در تاریخ ۱۴۰۲|۰۷|۰۱ – اردیبهشت ۱۴۰۲فراخوان حمایت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری از  پایان نامه  ها و رساله های دانشگاهی
verification