فراخوان مقاله همایش ملی «حقوق ادیان»

همزمان با اقبال جهانی به موضوع دین و معنویت، توهین به دین و مقدسات ابعاد گسترده‌تری یافته است. نظر به ضرورت ایجاد و گسترش ادبیات علمی در این زمینه و بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با توهین به ادیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری دانشگاه مفید، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره) و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، همایش ملی «حقوق ادیان» را برگزار می‌نماید.


محورهای همایش:

 

 • چیستی و چرایی حقوق ادیان؛
 • مفهوم‌شناسی و پیشینه‌شناسی حقوق ادیان؛
 • قلمرو و گستره حقوق ادیان؛
 • حقوق ادیان و حقوق دینداران؛
 • راهکارهای جدید حقوقی حمایت از حقوق ادیان؛
 • راهکارهای غیرحقوقی حمایت از حقوق ادیان (فرهنگی، سیاسی و . . . )؛
 • ظرفیت اسناد و سازمان‌های بین‌المللی در حمایت از حقوق ادیان؛
 • تعامل بین ادیان (ظرفیت‌ها و فرصت‌ها)؛
 • بررسی چالش‌های حقوق ادیان نظیر تحریف دین و دین ‌واره‌ها.


مهلت ارسال مقالات: سی‌ام مرداد ۱۳۹۱


ایمیل همایش:   hoquqadyan@iict.ac.ir

وب سایت همایش: http://iict.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=1214&newsview=2368


نشانی پستیقم ـ بلوار پانزده خرداد، خیابان شهیدمیثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه فقه و حقوق


تلفن: ۵-۷۶۰۳۵۷۱-۰۲۵۱ (داخلی ۳۷۴)


شیوه‌نامه نگارش مقالات:

 

 • مقاله باید به ترتیب مشتمل بر عنوان، مشخصات کامل نویسنده، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی مقاله، نتیجه‌گیری و فهرست کامل منابع و مآخذ باشد.
 • مقاله باید در محیط  Word، حداقل ۱۲ صفحه و حداکثر ۲۴ صفحه (۳۵۰ کلمه‌ای) باشد.
 • درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در داخل پرانتز ضروری است.
 • ارجاعات درون‌متنی بدین شکل نوشته شود: (نام‏ خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار، شماره صفحه).

 

 

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شروط صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر صلاحیت علی الظاهر» _ آذر ۱۴۰۲همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ مهر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون مونترال – تیر ۱۴۰۲
verification