دیوان بین المللی دادگستری طی خبری اعلام کرد دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا طی دادخواست مشترکی از جمهوری اسلامی ایران در این رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد به دلیل نقض کنوانسیون جلوگیری از اَعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (کنوانسیون مونترال) شکایت کردند.

کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در دادخواست خود ادعا می کنند که ایران بعضی از تعهدات خود به موجب کنوانسیون مونترال را در زمان سرنگونی هواپیمای غیرنظامی خطوط هوایی بین المللی اوکراین (پرواز PS752) در ۰۸ ژانویۀ ۲۰۲۰ نقض کرده است.

چهار دولت مزبور به دنبال احراز صلاحیت دیوان بر اساس بند ۱ مادۀ ۳۶ اساسنامۀ دیوان و بند ۱ مادۀ ۱۴ کنوانسیون مونترال می باشند که هر چهار دولت (خواهان ها) و دولت ایران (خوانده) عضو این دو سند بین المللی هستند.

 

 

اشتراک گذاری:
طرح دعوی دولت ایران علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کانادا – تیر ۱۴۰۲صدور رأی ماهیتی مورخ ۱۴۰۲|۰۱|۱۰ دیوان بین المللی دادگستری در پروندۀ بعضی اموال ایراناطلاعیه ثبت نام مشمولین وظیفه متقاضی امریه در نهاد ریاست جمهوری (سرباز نهادی) جهت اعزام در تاریخ ۱۴۰۲|۰۷|۰۱ – اردیبهشت ۱۴۰۲
verification
زمان ثبت
پنجشنبه 26 مرداد 1402 11:33
هیچ غلطی نمی توانند بکنند چون کسی قصد انهدام نداشته و قصد هم در کنوانسیون لازم دانسته شده! حالا الکی طرح دعوا کنند. اینها فقط جنبه سیاسی دارد
حقوقدان بسیجی