دیوان بین المللی دادگستری طی خبری اعلام کرد دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا طی دادخواست مشترکی از جمهوری اسلامی ایران در این رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد به دلیل نقض کنوانسیون جلوگیری از اَعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (کنوانسیون مونترال) شکایت کردند.

کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در دادخواست خود ادعا می کنند که ایران بعضی از تعهدات خود به موجب کنوانسیون مونترال را در زمان سرنگونی هواپیمای غیرنظامی خطوط هوایی بین المللی اوکراین (پرواز PS752) در ۰۸ ژانویۀ ۲۰۲۰ نقض کرده است.

چهار دولت مزبور به دنبال احراز صلاحیت دیوان بر اساس بند ۱ مادۀ ۳۶ اساسنامۀ دیوان و بند ۱ مادۀ ۱۴ کنوانسیون مونترال می باشند که هر چهار دولت (خواهان ها) و دولت ایران (خوانده) عضو این دو سند بین المللی هستند.

 

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شروط صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر صلاحیت علی الظاهر» _ آذر ۱۴۰۲همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ مهر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت ایران علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کانادا – تیر ۱۴۰۲
verification
زمان ثبت
پنجشنبه 26 مرداد 1402 11:33
هیچ غلطی نمی توانند بکنند چون کسی قصد انهدام نداشته و قصد هم در کنوانسیون لازم دانسته شده! حالا الکی طرح دعوا کنند. اینها فقط جنبه سیاسی دارد
حقوقدان بسیجی