کمیته بین المللی صلیب سرخ، امروز ۱۰ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶، به مناسبت روز آغاز کمپین جهانی «ترویج حقوق بین المللی بشردوستانه» کلیپی را منتشر کرد که هزینه انسانی بسیار بالای نادیده گرفتن کنوانسیون های ژنو را به تصویر می کشد و هدف از آن آگاهی رسانی نسبت به حقوق بین المللی بشردوستانه است.

این فیلم ۶۰ ثانیه ای به نام «پیروزی به هر وسیله»، که در آن تصاویری واقعی از درگیری های سراسر جهان به کار گرفته شده است، تماشاگر را با خود به سفری از رویایی آرمانشهری به کابوسی از وضعیت بشردوستانه می برد.

آقای پیتر مائورر، ریاست کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت: «بمباران بیمارستان ها، آوارگی گسترده غیرنظامیان و هراس از خشونت جنسی در زمان جنگ، همه کمابیش به مسائلی پیش پا افتاده بدل شده اند. با این که آلام انسانی در زمان درگیری موضوع جدیدی نیست، ولی ما همگی در واکنش نسبت به آن ناکام مانده ایم. کشورها، ارتش ها و گروه های مسلح  زیادی نیستند که به ارزش های بنیادین انسانی مندرج در کنوانسیون های ژنو احترام می گذارند و آن را رعایت می کنند. در نهایت، وقتی که حقوق بین المللی بشردوستانه نقض می شود این همه ما هستیم که بهای آن را می پردازیم.»

در شروع این کلیپ صدای شاد گوینده و موسیقی هیجان آور، یک رؤیای آرمانشهری را ترسیم می­کند، با تصاویری از مردمی ایمن و کامیاب. صدای گوینده کم کم تهدیدآمیزتر و تصاویر تیره تر می شوند. تماشاگر به تدریج تصاویری را از موارد نقض حقوق بین المللی بشردوستانه می بیند؛ تصاویری از بمباران مدارس و بیمارستان ها، بدرفتاری با زندانیان، و استفاده از سلاح های شیمیایی. فیلم با صحنه هایی از ویرانی و خرابی به پایان می رسد، چیزی که نتیجه نگاه «پیروزی به هر وسیله» به جنگ است.

هلن دورهام، مدیر واحد حقوق و سیاست بین الملل در کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید: «کنوانسیون های ژنو بر اساس اصولی بنا شده اند که محدودیت هایی بر جنگ ها اعمال می کنند؛ این محدودیت ها امروز نیز هم چون گذشته الزامی هستند. تمام دولت های جهان کنوانسیون های ژنو را امضا کرده اند، که بر اساس آن حمله به تأسیسات درمانی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان ممنوع شده است. آنها که قدرت جلوگیری از این اعمال را دارند وظیفه قانونی برای انجام چنین اقدامی را نیز دارند. کنوانسیون های ژنو کمک می کنند تا انسانیت مان را در زمان درگیری حفظ کنیم. اگر انسانیت خود را از دست بدهیم، دیگر چه برای ما باقی می ماند؟»

این کلیپ تماشاگر را دعوت می کند تا به سایت  therulesofwar.org  سربزند تا مطالب بیش تری در رابطه با کنوانسیون ها بیاموزد.

* کنوانسیون های ژنو، مجموعه ای از قواعد که در ۱۹۴۹ تدوین شد تا از مردم سراسر جهان در برابر قساوت های جنگی حمایت و حفاظت کند، به تصویب تمامی ۱۹۶ کشور جهان رسیده­ و در نتیجه تمام دولت ها ملزم به رعایت آن هستند.

 

در ادامه می توانید این کلیپ را مشاهده نمایید.

 

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شروط صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر صلاحیت علی الظاهر» _ آذر ۱۴۰۲همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ مهر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون مونترال – تیر ۱۴۰۲
verification
زمان ثبت
شنبه 11 دی 1395 14:11
چقدر دردناک :/
وحید