نظر به نقش، جایگاه و اهمیت حقوقی و سیاسی دو دعوی ایران علیه آمریکا مطروح در دیوان بین المللی دادگستری که با عناوین «بعضی اموال ایران» و «نقض های ادعایی عهدنامۀ ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» شناخته می شوند، با عنایت به دستور ریاست محترم مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری دائر بر استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای پیشبرد موثر این دو دعوی ازجمله بهره مندی از نظرات ارزشمند استادان، پژوهشگران و دانشجویان محترم به منظور تقویت مواضع حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران و تعیین راهبردهای حقوقی پرونده، بدین وسیله ضمن ابلاغ دستور ریاست محترم مرکز، از تمامی علاقمندان دعوت می شود پیشنهادها، انتقادها، نکته ها، و ملاحظات خود را در خصوص دعاوی پیش گفته از طریق ایمیل cila@iripo.ir و با موضوع «دعاوی مطروح ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری» اعلام فرمایند. 

شما می توانید با کلیک بر روی عناوین پرونده ها که در ذیل آمده است، به صفحة اختصاصی هر یک از دو پرونده بر روی سایت دیوان بین المللی دادگستری وارد شده و به اطلاعاتی ازجمله لوایح طرفین و ضمائم آنها (Written proceedings)، مکتوب جلسات استماع(Oral proceedings) ، دستور موقت (Provisional measures)، اعتراض های مقدماتی (Preliminary objections)، دستورها (Orders) و آراء (Judgments) صادر شده توسط دیوان در هر یک از دو پرونده دسترسی خواهید داشت.

 

الف. پرونده «بعضی اموال ایران»

ب. پرونده «نقض های ادعایی عهدنامۀ ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی»

 

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، پیشاپیش از همکاری و مشارکت شما سپاسگزاری می نماید.

 

 

اشتراک گذاری:
آغاز به کار صفحه دیدبانان دادگستر (دیداد) بر روی شبکۀ اجتماعی لینکدین به منظور انعکاس اخبار و رویدادهای خارجیانتشار کتاب مجموعه مقالات در بزرگداشت شادروان پروفسور فرانسوا ریگو با عنوان حقوق بین الملل در تکاپوبرگزاری جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری به منظور رسیدگی به اعتراض مقدماتی آمریکا به دادخواست ایران در پرونده نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵
verification