برنامه همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای» که روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت در معاونت توانبخشی هلال احمر برگزار می گردد، به شرح ذیل بر روی سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد قرار گرفت:

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

افتتاحیه >>> ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

قرائت قران کریم

سرود جمهوری اسلامی ایران

دکتر پوریا عسکری: گزارش دبیر علمی همایش

دکتر محسن محبی (رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری)

دکتر محمدرضا سروش (رئیس هیئت مدیرۀ موزۀ صلح تهران)

آقای مهرداد اشراقی (رئیس دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه)

مهندس حسن کریمی قدوسی (مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای)

دکتر نسرین مصفا (رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد)

پذیرایی >>> ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰

پنل سخنرانی (۱): حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و بازی های رایانه ای >>> ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰

مدیر جلسه: دکتر سیدقاسم زمانی

حق بازی و تفریح کودکان و بازی های رایانه ای

دکتر نسرین مصفا (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

نقش بازی های رایانه ای در آموزش حقوق بشر

دکتر سید قاسم زمانی (دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

بازی های رایانه ای و حقوق بشر؛ چالش ها و فرصت ها

خانم یلدا خسروی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

نگاهی بر نقش مثبت بازی های رایانه ای در پیشبرد اهداف حقوق بشردوستانه و صلح و امنیت بین المللی

خانم زینب چهاردولی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس)

مراسم تقدیر و تشکر >>> ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰

تقدیر از سرکار خانم تیوا کامران (مسئول پیشین کتابخانه و امور نشر دفتر نمایندگی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در تهران)

تقدیر از تیم موت کورت دانشگاه شهید بهشتی (مقام اول یازدهمین دورۀ مسابقات موت کورت منطقه ای جنوب شرق آسیا یادوارۀ هانری دونان)

تقدیر از تیم موت کورت دانشگاه علامه طباطبائی(ره) (مقام دوم یازدهمین دورۀ مسابقات موت کورت منطقه ای جنوب شرق آسیا یادوارۀ هانری دونان)

نماز و ناهار >>> ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰

پنل بحث و گفت و گو (۱): آموزش و Gamification >>> ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰

مدیر جلسه: مهندس جواد نیک پیام

دکتر بهناز دوران (دکتری روانشناسی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج))

مهندس جواد نیک پیام (معاون توسعه و برنامه ریزی بنیاد ملی بازی های رایانه ای)

خانم یلدا خسروی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

آقای علیرضا رنجبر شورابی (مهندس برق، فعال و بازی‌ساز در بازار بازی‌های شناختی)

خانم سرور فرخ احمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی(ره))

خانم نیلوفر ملک حسینی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی(ره))

پذیرایی >>> ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

پنل بحث و گفت و گو (۲): حقوق بشر و حقوق بشردوستانه >>> ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰

مدیر جلسه: دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

دکتر همایون حبیبی (استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

حجّت الاسلام و المسلمین حبیب داستانی بنیسی (مدیر عامل شرکت دانش بنیان رسانه گستر بنیسی)

دکتر پوریا عسکری (استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

آقای محمد حسینی بلوچی (کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه بوعلی سینا و کارشناس حوزۀ بازی های رایانه ای)

آقای مهدی حق وردی طاقانکی (فعال حوزه نقد و بررسی بازی‌های رایانه‌ای)

خانم پرستو اسماعیل زاده (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه نجف آباد)

خانم زینب چهاردولی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس)

آقای بهمن ساعدی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس)

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

پنل سخنرانی(۲): صلح و امنیت >>> ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰

مدیر جلسه: دکتر هاجر سیاه رستمی

بازی های رایانه ای: پرهیز از تنفر ملی، نژادی و قومی

دکتر ستار عزیزی (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا)

بازی های رایانه ای صلح ستیز از منظر نظام بین المللی حقوق بشر

دکتر امیر مقامی (استادیار دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی)

خانم مریم امیر شاکرمی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی)

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال بازی‌های رایانه‌ای خشن: امکان‌سنجی کشاندن میدان نبرد مجازی به جهان واقعی

خانم پرستو اسمعیل زاده ملاباشی (کاندیدای دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد نجف آباد)

چارچوب قانونی استفاده کودکان از اینترنت و بازی‏های رایانه‏ای آن‏لاین: با تأکید بر برنامه اینترنت امن‏تر کمیسیون اروپا

دکتر هیلدا رضائی (دکتری حقوق بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

دکتر صادق سلیمی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)

پذیرایی >>> ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰

پنل سخنرانی (۳): حقوق مالکیت فکری >>> ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰

مدیر جلسه: دکتر حمید عزیزی

محافظت از بازی های رایانه ای در حقوق مالکیت فکری با تأکید بر حقوق کاربر کُنش‌ گر

دکتر مهدی زاهدی (استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

خانم شیرین شریف زاده (دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

حمایت از بازی های رایانه ای در حقوق بین الملل مالکیت فکری

دکتر محمدهادی میرشمسی (استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر آواتار(نمادک) در بازهای رایانه ای

دکتر آرامش شهبازی (استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

جلوه های اختصاصی کپی رایت در بازی های ورزشی رایانه ای

دکتر امیرساعد وکیل (مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری)

بررسی نظام حمایت از بازی های رایانه ای در گستره مقررات بین المللی مالکیت فکری

دکتر سعید حبیبا (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

آقای مجید حسین زاده (دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

نماز و ناهار >>> ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰

پنل بحث و گفت و گو (۳): حقوق مالکیت فکری >>> ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰

مدیر جلسه: دکتر مهدی زاهدی

دکتر مهدی زاهدی (استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

دکتر محمدهادی میرشمسی (استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

دکتر آرامش شهبازی (استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره))

دکتر امیرساعد وکیل (مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری)

دکتر حمید عزیزی (مدرس دانشگاه)

آقای فرزام ملک آرا (بازی ساز و مدرس دوره‌های بازی سازی در انستیتو ملی بازی‌های رایانه‌ای)

آقای شهاب کشاورز (مدیر انستیتو ملی بازی سازی)

خانم ناهید جلی (دانشجوی کارشناسی ارشد مالکیت فکری دانشگاه قم)

اختتامیه >>> ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰

گزارش پنل های تخصصی: علیرضا رنجبر (دبیر اجرایی همایش)

جمع بندی پایانی: دکتر سید قاسم زمانی (دبیرکل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد)

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شروط صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر صلاحیت علی الظاهر» _ آذر ۱۴۰۲همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ مهر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون مونترال – تیر ۱۴۰۲
verification