بر اساس تصمیم اخیر دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی، دکتر محسن محبی از تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ به عنوان عضو افتخاری دیوان داوری مذکور انتخاب شده است.

آقای الکسیس مور، رئیس دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی، ضمن تشکر از تلاش ها و فعالیت های ارزشمند دکتر محسن محبی که موجب ارتقاء کار دیوان در طول سال های عضویت ایشان شده، و به پاس قدردانی و ارزش نهادن به مشارکت و تلاش های ایشان در معرفی و پیشبرد خدمات و فعالیت های داوری ICC و دیوان داوری آن در ایران، انتخاب وی به عنوان عضو افتخاری دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی را اعلام نمود تا از این طریق همچنان از دانش و تجربۀ ایشان در دیوان مذکور استفاده شود.

دکتر محسن محبی از سال ها پیش تا اول ژوئیۀ ۲۰۱۸، ابتدا به عنوان عضو علی البدل دیوان و سپس بعنوان داور ایرانی و عضو اصلی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی در دیوان مذکور فعالیت داشته است و اکنون نیز اولین داور ایرانی است که به عنوان عضو افتخاری دیوان پیش گفته انتخاب می شود.

شایان ذکر است، به دلیل نقش برجسته ای که دکتر محسن محبی در ترویج و پیشرفت داوری حرفه ای و نیز در تدوین و اجرای قواعد داوری در ایران داشته و دارد، به عنوان «معمار داوری سازمانی ایران» نیز از ایشان یاد می شود.

 

  دکتر محسن محبی در یک نگاه:

 • فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه تهران؛
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی از دانشگاه ملی (شهید بهشتی)؛
 • فارغ التحصیل دکتری رشته حقوق بین الملل از دانشگاه لوآن بلژیک؛
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات؛
 • مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات؛
 • سردبیر مجله حقوقی بین المللی؛
 • معاون حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری؛
 • سرپرست شعبه لاهه دفتر خدمات حقوقی بین المللی (هلند)؛
 • دبیر کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی؛
 • دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران؛
 • داور ایرانی عضو دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس؛
 • عضو افتخاری دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس ؛
 • جزو گروه چهار نفرۀ داوران ایرانی در دیوان دائمی داوری در لاهه؛
 • عضو گروه داوران بین المللی مرکز منطقه ای داوری تهران (ترک)؛
 • مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی بین المللی؛
 • رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری؛
 • تألیف یا ترجمه بیش از ۵۰ عنوان مقاله فارسی و انگلیسی در حوزه حقوق بین الملل، داوری بین المللی، و حقوق بانکی و فلسفه حقوق بین الملل؛

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شروط صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر صلاحیت علی الظاهر» _ آذر ۱۴۰۲همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ مهر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون مونترال – تیر ۱۴۰۲
verification