دکتر جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین الملل، به عنوان قاضی اختصاصی ایران در دعوی ایران علیه ایالات متحد امریکا در دیوان بین المللی دادگستری، که با عنوان «بعضی دارایی های ایران» شناخته می شود، برگزیده شد.

پیرو توقیف دارایی های بانک مرکزی ایران در ایالات متحد امریکا، حدود یک سال پیش، در ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، لایحه تفصیلی مربوط به دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده امریکا به علت وضع قوانین و مقررات مغایر با حقوق بین الملل و نقض موافقتنامه بین دو کشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و امریکا (۱۹۵۵ میلادی) که پنجاه سال قبل امضا شده و اعتبار آن همچنان پابرجا است، در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه به ثبت  رسید.

با توجه به اینکه یکی از ۱۵ قاضی دیوان بین المللی دادگستری دارای تابعیت امریکایی است، به موجب بند ۲ ماده ۳۱ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دولت ایران می توانست شخصی را به انتخاب خود معین نماید تا به عنوان قاضی در محاکمه شرکت کند که گزینه پیشنهادی ایران برای احراز این پست، دکتر جمشید ممتاز بود که در نهایت انتخاب ایشان از سوی دیوان نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

شایان ذکر است که دکتر ممتاز اولین ایرانی است که پس از انقلاب ایران به عنوان قاضی [اختصاصی] دیوان بین المللی دادگستری انتخاب می شود. پیش از انقلاب نیز دکتر کریم سنجابی در دعوای بریتانیا علیه ایران با عنوان شرکت نفتی انگلیس-ایران به عنوان قاضی اختصاصی ایران معرفی شده بود.

 

  دکتر جمشید ممتاز در یک نگاه:

 •  اخذ دیپلم علوم طبیعی از دبیرستان پرووان پاریس، ۱۳۴۰ (۱۹۶۱)؛
 •  اخذ مدرک لیسانس حقوق سیاسی و عمومی از دانشکدۀ حقوق و اقتصاد دانشگاه پاریس، ۱۳۴۴ (۱۹۶۵)؛
 •  اخذ مدرک لیسانس علوم سیاسى از مدرسۀ مطالعات سیاسی دانشگاه پاریس، ۱۳۴۷ (۱۹۶۸)؛
 •  اخذ مدرک فوق لیسانس (دیپلم) حقوق عمومی از دانشکدۀ حقوق دانشگاه پاریس ۲؛
 •  اخذ مدرک دکتری حقوق بین الملل و حقوق عمومی از دانشگاه پاریس ۲؛
 •  عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ۱۰، ۷۴-۱۹۶۸؛
 •  استاد دانشگاه تهران؛
 • استاد مدعو در بعضی از دانشگاه های فرانسه؛
 • مدرس دوره عمومی آکادمی حقوق بین الملل لاهه در ۲۰۱۴؛
 • عضو هیأت علمی دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت خارجه؛
 •  مدیر گروه حقوق بشر دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران؛
 • مشاور عالی وزیر امور خارجه؛
 •  عضو مؤسس و رئیس پیشین انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
 •  عضو انستیتو حقوق بشر سان رمو؛
 •  عضو انجمن حقوق بین الملل؛
 •  عضو انجمن فرانسوی حقوق بین الملل؛
 •  عضو شورای آکادمی حقوق بین الملل لاهه؛
 •  مشاور حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ؛
 •  عضو هیأت تحریریه سالنامه حقوق بشر دوستانه بین المللی در هلند؛
 •  دریافت نشان درجۀ ۲ علمى دانش از رئیس جمهور ایران، ۱۳۸۳؛
 •  تألیف بیش از ۱۰۰ مقاله به زبان های مختلف (عمدتا فرانسه و انگلیسی) در زمینه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق دریاها، حقوق محیط زیست، حقوق جنگ و تروریسم بین المللی در نشریات معتبر بین المللی؛
 •  تألیف کتاب حقوق دریاها، انجام طرح تحقیقاتی حقوق بین المللی جنگ ایران و عراق و موضع سازمان ملل، انجام طرح تحقیقی تعلیق مخاصمه و نظارت بر انجام طرح تقویت همکاری های بین المللی در زمینۀ حقوق بشر.

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شروط صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر صلاحیت علی الظاهر» _ آذر ۱۴۰۲همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ مهر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون مونترال – تیر ۱۴۰۲
verification