شما می توانید برای تماس با روابط عمومی دیداد از روش های ذیل استفاده نمایید:

۱. ارسال پیامک به شماره  ۵۰۰۰۲۸۲۲۲۰ (در این روش به شما پاسخ داده نخواهد شد)

۲. مکاتبه با رایانامه (ایمیل)  info[at]didad.ir (برای ارسال مطالب و ضمائم از این روش استفاده شود)

۳. ارسال پیام به روابط عمومی دیداد بر روی تلگرام (شناسه کاربری info4didebanan@)

۴. ارسال پیام از طریق فرم زیر (برای ارسال پیشنهادها و نظرها از این روش استفاده شود)

verification