معرفی دوره آموزشی موسسه حقوقی داداندیش برای «آزمون مهارت های حقوقی به زبان انگلیسی» (toles)

معرفی دوره آموزشی موسسه حقوقی داداندیش برای «آزمون مهارت های حقوقی به زبان انگلیسی» (TOLES)

موسسۀ حقوقی داداندیش، دارای مجوز رسمی برگزاری آزمون و دوره های آموزشی TOLES از سوی موسسه Global Legal English Ltd، به زودی دوره های آموزشی مزبور را برگزار می نماید.