معرفی دوره آموزشی موسسه حقوقی داداندیش برای «آزمون مهارت های حقوقی به زبان انگلیسی» (toles)

معرفی دوره آموزشی موسسه حقوقی داداندیش برای «آزمون مهارت های حقوقی به زبان انگلیسی» (TOLES)

موسسۀ حقوقی داداندیش، دارای مجوز رسمی برگزاری آزمون و دوره های آموزشی TOLES از سوی موسسه Global Legal English Ltd، به زودی دوره های آموزشی مزبور را برگزار می نماید.

دوره های آموزشی زبان انگلیسی با تخفیف ویژه برای مخاطبین دیداد

دوره های آموزشی زبان انگلیسی با تخفیف ویژه برای مخاطبین دیداد

گروه آموزشی تایم (شعبه دولت: آکادمی زبان مهرداد) با پشتیبانی دیداد | مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی، دوره های خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی را با تخفیف ویژه برای مخاطبین دیداد برگزار می نماید.