معرفی گروه زبان انگلیسی آیلتس کلاب دکتر نورزاد (ieltsclub_dr.n)

معرفی گروه زبان انگلیسی آیلتس کلاب دکتر نورزاد (Ieltsclub_dr.n)

گروه زبان انگلیسی آیلتس کلاب دکتر نورزاد (Ieltsclub_dr.n) با درک اهمیت یادگیری زبان انگلیسی برای افراد فعال در صنایع و صنف های مختلف از یک سو، و با اذعان بر ارزشمند بودن زمان برای این گروه از افراد از سوی دیگر، اقدام به طراحی کلاس های زبان انگلیسی انعطاف پذیری کرده است که تمامی مراحل آن از طریق وب سایت این گروه قابل انجام است.

معرفی دوره آموزشی موسسه حقوقی داداندیش برای «آزمون مهارت های حقوقی به زبان انگلیسی» (toles)

معرفی دوره آموزشی موسسه حقوقی داداندیش برای «آزمون مهارت های حقوقی به زبان انگلیسی» (TOLES)

موسسۀ حقوقی داداندیش، دارای مجوز رسمی برگزاری آزمون و دوره های آموزشی TOLES از سوی موسسه Global Legal English Ltd، به زودی دوره های آموزشی مزبور را برگزار می نماید.