دیداد به عنوان مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی و برندۀ دو دورۀ جشنواره وب ایران در گروه حقوق و قوانین و دارندۀ نشان ملی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی از شناخته شده ترین سایت های فعال در حوزه علم حقوق است.

یکی از بخش های اصلی دیداد به یادداشت های تحلیلی دانشجویان و پژوهشگران حقوقی اختصاص دارد که پس از بررسی و تأیید دبیر بخش مربوط، جهت دسترسی و بهره مندی عموم علاقمندان بر روی سایت منتشر می گردد. در همین راستا و با توجه به اینکه دانشجویان کارشناسی ارشد در طول تحصیل تحقیقات متعددی را برای دروس مختلف خود ارائه می دهند که در نهایت به همان درس و کلاس خلاصه می شود، از این پس، به منظور ترویج و تشویق فعالیت های تحقیقاتی در میان دانشجویان و ارج نهادن پژوهش هایی که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در دوران تحصیل انجام می دهند، دانشجویان مذکور می توانند پس از اخذ تأیید از استاد درس مربوط مبنی بر ارزشمند بودن کار تحقیقی خود، نسبت به ارسال آن برای دیداد به منظور انتشار بر روی سایت در قالب «برنامه اشتراک گذاری متون ارزشمند» که به اختصار «باما» نامیده می شود، اقدام نمایند.

شرایط ارسال یادداشت های حقوقی در قالب «باما» به شرح ذیل است:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ارسال یادداشت های حقوقی خود در قالب «برنامه اشتراک گذاری متون ارزشمند» از طریق بخش «تماس با ما»، با دیداد در ارتباط باشید.