اعلامیه جهانی حقوق حیوانات

مصوب ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸

 

ترجمه: دکتر علی مشهدی

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

 

 

اشاره

اعلامیه جهانی حقوق حیوانات در ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ برای شناسایی جهانی برخی حقوق برای حیوانات با تلاش یونسکو در پاریس به تصویب رسیده است. این متن علی رغم برخی از بحث های اختلافی میان ادیان در خصوص ریشه های مشترک شکل گیری حیات در زمین،  به بحث های مهمی در خصوص مفهوم و برد حقوقی بهره مندی حیوانات از «حقوق» پرداخته است. مواد این اعلامیه به وضعیت فلسفی - حقوقی، روابطی که باید در حال حاضر میان گونه های انسانی و سایر گونه های جانوری برقرار باشد، می پردازد. این متن توسط اتحادیه بین المللی حقوق حیوانات در سال ۱۹۸۹ اصلاح و متن نهایی آن در سال ۱۹۹۰ توسط یونسکو منتشر شده است.

 

مقدمه

با توجه به اینکه حیات همه موجودات منشاء مشترک داشته و در فرآیند تکامل گونه ها تنوع یافته است؛

با توجه به اینکه تمام موجودات زنده، حقوق طبیعی داشته و اینکه همه حیوانات  دارای سیستم عصبی، از حقوق خاصی برخوردارند؛

با ملاحظه اینکه بی توجهی و حتی جهل آشکار نسبت به این حقوق طبیعی باعث آسیب جدی به طبیعت و منجر به ارتکاب جنایت علیه حیوانات شده است؛

با توجه به اینکه همزیستی گونه ها در جهان  مستلزم شناسایی حقوق سایر گونه های حیوانی توسط انسان است؛

با ملاحظه اینکه احترام به حیوانات توسط انسان از احترام به انسان ها به همدیگر جداناشدنی است؛

اعلام می دارد که:

 

ماده ۱

همه حیوانات حقی برابر بر زندگی در یک چارچوب بیولوژیکی متعادل دارند. این برابری نباید تنوع انواع و افراد انسانی را مبهم نماید.

 

ماده ۲

همه حیوانات حق بر احترام دارند.

 

ماده ۳

هیچ حیوانی نباید در معرض برخورد نامناسب یا اعمال بی رحمانه قرار گیرد.

اگر کشتن حیوانی لازم باشد، باید لحظه ای، بدون درد و بدون هیچ دلهره ای صورت گیرد.

باید با مرده حیوان برخورد مناسب صورت گیرد.

 

ماده ۴

حیوانات وحشی حق زندگی و تولیدِ نسلِ آزادانه در محیط زیست طبیعی خویش را دارند.

محرومیت طولانی مدت از این آزادی و همچنین شکار و صید و هرگونه استفاده از حیوانات وحشی برای مقاصد غیر حیاتی برخلاف چنین حقی است.

 

ماده ۵

حیوانی که به انسان وابسته است، حق مراقبت و توجه ویژه دارد.

چنین حیوانی نباید به هیچ وجه رها شده یا به ناحق کشته شود.

هرقسم پرورش حیوان یا بهره برداری از آن باید مناسب با فیزیولوژی و موقعیت حیوان باشد.

صحنه های تماشا، نمایشگاه ها و فیلم هایی که از حیوانات استفاده می نمایند، باید بر حیثیت و موقعیت حیوانات احترام گذارده و هیچ خشونتی را به کار نبرند.

 

ماده ۶

آزمایش بر روی حیوانات موجب رنج فیزیکی و روانی و نقض حقوق حیوانات است.

روش های جایگزین باید توسعه یافته و بگونه ای نظام مند اجراء گردد.

 

ماده ۷

هر فعل غیر ضروری منجر به مرگ حیوانات و هرگونه تصمیم منجر به چنین عملی به مثابه جنایت علیه حیات است.

 

ماده ۸

هر گونه فعلی که منجر به خطر افتادن گونه های وحشی گردد و هر قسم تصمیم منجر به چنین افعالی، نسل کشی، یعنی جنایت علیه گونه ها تلقی می شود.

کشتار حیوانات وحشی، آلودگی و تخریب بیوتوپ ها (محدوده های طبیعی  زندگی حیوانات) نسل کشی تلقی می شود.

 

ماده ۹

شخصیت حیوانات و حقوق آنها باید به موجب قانون مورد شناسایی قرار گیرد.

باید نمایندگانی  در نهادهای دولتی برای دفاع و حمایت از حیوانات وجود داشته باشد.

 

ماده ۱۰

از دوران طفولیت باید آموزش و پرورش عمومی به منظور راهنمایی انسان جهت توجه، درک و احترام  به حیوانات وجود داشته باشد.

 

..............

 

این اثر ترجمه ای است از متن فرانسوی سند که از منبع ذیل انتخاب و ترجمه گردیده است:

Georges Chapouthier, Les droits de l'animal, Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, Paris, 1992.pp36-38 (Déclaration Universelle des Droits de l'animal-1978).

 

اشتراک گذاری:
اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰
verification